Медцински електронен магазин Инфинита

       

“ИНФИНИТА” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-4853-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% (50 000,00) лв. Европейско финансиране.

 

Проектът стартира на 26.08.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.

 

Head mailing

 

Защо създадохме Програма Лоялни клиенти?

Водещата мисия на Инфинита от създаването на фирмата е да предоставим оптимизирани по качество-цена продукти и да осигурим дългосрочна и безпроблемна работа с тях. Всички тези цели обединихме в Програмата за Лоялни клиенти, за закупилите ехографски апарат. Тъй като безпрепятствената работа на машините зависи и от нашите клиенти, по съвет на сервизните ни инженери, решихме да направим мащабна кампания за необходимостта от профилактика на ехографските апарати. Редовната профилактика е ключова за дългия живот на ехографа.  Точно както при хората, скъпоструващото и дълго лечение може да бъде лесно предотвратено с редовни профилактични прегледи.
Здравето на Вашия ехограф е във Ваши ръце!

С включване на Вашия ехограф към Програма Лоялни клиенти, Вие получавате:
 • Цялостна профилактика на апарата, включително трансдюсерите, на преференциална цена.
 • Гаранция за изкупуване – при редовно профилактирани ехографи, Инфинита гарантира обратното изкупуване на апарата и то на отлична цена.
 • Ползвате отстъпки от редовната цена за всички сервизни услуги.
 • Допълнителни специални промоции, достъпни единствено за клиенти на Програмата.
 • По-дълъг живот на апаратурата – при правилна поддръжка животът на ехографите се удължава многократно.
 • Безпроблемна работа – всеки ремонт ви лишава от неговото ползване и нарушава работния процес.
 • Сервизна книжка Инфинита – гаранция за поддръжка на апарата.

 

Как да се включа в програмата?

 

Ако все още не сте заявили своята Дигитална карта лоялност за ехографи, можете да го направите чрез нашата форма за регистрация.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КАРТА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ
 
Кои са най-често срещаните предотвратими проблеми при ехографите?
 • Прегряване следствие на нарушена работа на вентилатора
 • Прегаряне на платките следствие на замърсяване
 • Късо съединение, причинено от натрупан прах и частици във филтрите, по вентилатора, платките и др.
Нашите инженери демонстрират част от проблемите при лошо поддържани ехографи.
Колко често е препоръчително да се прави профилактика?

На всеки 6 месеца при стандартно замърсени помещения и 4 месеца за ветеринарни клиники.
Запишете се в
Програмата за Лоялни клиенти до 09.10.2020 г.
и направете профилактика на своя ехограф с

25% отстъпка.


Запишете си час още сега на тел. 0700 20 640. Носете своята Сервизна книжка. Ако няма такава, тя ще Ви бъде издадена на място, когато донесете своя ехограф за профилактика.

Пълните условия на Програмата можете да видите 
ТУК.

 

 

Общи условия

Програма “Лоялни клиенти“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР. Програма „Лоялни клиенти“ („Програма/та“) се организира и провежда от “Инфинита” ООД, гр. София, 1330, ул. „Цар Симеон” № 302 („Организатор/ът“). Участниците в Програмата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.infinita-bg.com.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ. Програмата е валидна на територията на Република България, след регистрация на сайта на Организатора www.infinita-bg.com.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Програмата имат право да участват всички дееспособни физически и юридически лица с местоживеене в България, („Клиент/и“), закупили ехографски апарат от Организатора.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ. За да участва в Програмата, Клиентът следва да се регистрира, като попълни ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на клиентска карта/номер по Програмата, в което посочва най-малко следната информация и лични данни: име, фамилия, град по местоживеене, телефон, имейл, име на фирмата за юридическите лица, ЕИК за юридическите лица, модел на ехографа, сериен номер на апарата. За да важи програмата за юридическите лица, покупката трябва да бъде направена от името на фирмата. Ако покупката е направена като физическо лице, регистрацията в програмата трябва да бъде направена също като физическо лице.

След извършване на регистрацията по един от изброените по-горе начини, Клиентът не може да променя въведената от него информация. Всяко лице, участващо в Програмата, следва да изрази изричното си съгласие за обработка на предоставените от него лични данни, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация.  Организаторът не носи отговорност за предоставени неверни или непълни данни за контакт.

След попълване на онлайн заявлението и след проверка на валидността на предоставените данни, Организаторът издава, активира и предоставя Клиентски номер (Дигитална клиентска карта). Включването в Програмата на Инфинита ООД дава възможност за:

 • - ползване на отстъпка от редовната цена при ползване на редица сервизни услуги и поддръжка на закупена техника, включително, но не само, профилактика, ъпдейт и ъпгрейд, диагностика и отстраняване на неизправностите, допълнителни настройки на апарата и др.
 • - гарантирано обратно изкупуване на закупената от Организатора ехографска апаратура
 • - специални търговски оферти и активности, достъпни единствено за Клиенти на Програмата.

За издадената Карта, Организаторът изпраща имейл съобщение на посочения в регистрационната форма имейл адрес на Клиента, съдържащо потвърждение за издаване и графично изображение (Картата), съдържащо уникален клиентски номер.

За да използва издадената Карта по Програмата, Клиентът следва да предостави по телефон или на място графичното изображение или номера на Картата, достъпни в изпратеното от Организатора имейл потвърждение.

 

РАЗДЕЛ 5. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА КАРТАТА. Издадената карта не може да бъде прехвърляна или използвана от трети лица.

Програмата е валидна само за клиенти, които спазват препоръчителния график за профилактика на закупените апарати. При пропускане дата на препоръчителната профилактика повече от 2 (два) месеца, клиентът губи правото на безусловно обратно изкупуване на ехографския апарат.

Картата  дава възможност за получаване на отстъпки от актуалната цена само на определени стоки, обявени от Организатора на интернет сайта www.infinita-bg.com и/или в промоционална брошура на Организатора и/или по друг начин, чрез каналите за комуникация, социалните медии, на място в офиса/шоурума и др. , по преценка на Организатора.  

Картата не може да се използва в комбинация с отстъпки и промоционални активности на Организатора.

За клиенти, закупили апарат шест или повече месеца преди включване в Програмата, опцията за обратно изкупуване влиза в сила след направени поне 2 профилактики.  

РАЗДЕЛ 6. ВАЛИДНОСТ НА КАРТАТА.

След издаване на Картата, същата може да бъде използвана веднага след получаване на имейл потвърждението от Организатора - в онлайн магазина на www.infinita-bg.com и 24 (двадесет и четири) часа след получаване на имейл потвърждението от Организатора.

Веднъж деактивиранакарта, клиентът губи право да участва в Програмата със същия апарат.

При промяна в личните данни или данните за контакт, Клиентът следва да уведоми Организатора  в писмена форма на имейл www.infinita-bg.com. В случай, че Организаторът не получи уведомление за промяна в данните, всички съобщения относно действието на Програмата, изпратени на посочените данни за контакт, ще се считат за надлежно изпратени.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация за участие в програмата, Клиентът следва да въведе следните лични данни: три имена по лична карта, град по местоживеене, телефонен номер, имейл, независимо дали е физическо или юридическо лице, в онлайн заявлението за получаване на клиентска карта на сайта www.infinita-bg.com. С попълването на заявлението за участие в Програмата, Клиентът потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи условия на Програмата, както и изрично се съгласява, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация, с обработването на предоставените лични данни за целите на провеждане на Програмата и съгласно описаното в Общите условия и Политиката за обработване на лични данни, достъпна на интернет сайта на Организатора, в полето „Лични данни“.

При наличието на изрично съгласие, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация, Клиентът се съгласява предоставените от него лични данни да се обработрат за маркетингови цели на Организатора, съгласно Политиката за обработване на лични данни.

“Инфинита” ООД, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължение в съответствие със българското и европейско законодателство относно защитата на лични данни, да събира и обработва личните данни на Клиентите по повод и във връзка с провеждането на Програмата и за маркетингови цели, при наличие на изрично съгласие на Клиента.

С маркиране на съответната отметка във формата за регистрация, Клиентът дава изричното си и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от “Инфинита” ООД и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, за целите на настоящата Програма и за маркетингови цели. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от “Инфинита” ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

РАЗДЕЛ 8. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Организаторът на Програмата си запазва правото да допълва или променя Общите условия, включително, но не само, процедурата за издаване на карти, предоставянето на отстъпки, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.infinita-bg.comОрганизаторът запазва правото си временно да преустановява предоставянето на отстъпки поради непреодолима сила или техническа повреда, както и по своя преценка да прекрати действието на Програмата.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА. Организаторът има право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 8, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Клиентите, нарушаване на Общите условия на Програмата, по своя преценка и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на Клиентите не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 10: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Издаваните от Организатора Карти не представляват платежни и/или финансови инструменти и не се допуска размяна на предоставяната по Програмата отстъпка за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Клиентите по Програмата се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

 


 

ЦЕНОВА ЛИСТА

за някои услуги, свързани с профилактиката на ехографи 

Сервизна услуга

Цена базова

в лв. с ДДС

Цена по Програма Лоялни клиенти

в лв. с ДДС

Сервизен труд/час

126

90

Профилактика на мобилен ехограф

268

198

Профилактика на стационарен ехограф

498

378

Banner1

 

Специализирана медицинска апаратура 

 

Решения за превенция и овладяване на COVID-19 пандемията

 

 

На първо място е навременното и сигурно установяване на заразените, за да бъдат последващите действия адекватни. 

COVID-19 - SARS-CoV-2 прецизен тест за откриване на антитела IgM и IgG - (линк)

Бърз имунологичен тест за откриване на антитела IgM/IgG за инфекция с COVID-19. Произведен от GenBody Inc. - Южна Корея. GenBody тест за откриване на антитела на вируса на Коронавирус-19* е основан на метода на аналитичен имунохроматографски анализ за бързо и диференцирано откриване на антителa - имуноглобулин М (IgM) и имуноглобулин G (IgG) срещу COVID-19, използвайки серум, плазма и цяла кръв.

Test Image

Китай натрупа солиден опит в овладяване на COVID-19 и благодарение на тях имаме ясна представа за нужната апаратура, необходима да посрещнем предизвикателството на растящия брой заразени с COVID-19. 

 

Респираторно отделение за интензивна грижа

 

Грижа за дишането

COVID-19 може да причини пневмония и остър респираторен дистрес. Повечето от пациентите са приети в отделението за интензивна дихателна терапия, тъй като спонтанното дишане е компрометирано.

Отлични решения предоставя нашият дългогодишен партньор - фирма EDAN. Тя предлага цялостно медицинско решение за оборудване на зали и отделения за респираторна грижа, включващо вентилатори, монитори за проследяването на жизнените параметри, кръвно газови анализатори, електрокардиографи и ултразвукови апарати. Медицинският персонал е улеснен в интерпретирането на състоянието на пациента и е в състояние да реагира бързо по време на лечението и динамично променящата се клинична картина. Общият брой на доставените медицински апарати към днешна дата е 40 000. Оборудването е приложено в над 1 000 болници.

Основните препоръчани решения са:

o Мониторинг на пациентите (линк)

o Кръвно-газов анализ в артериална кръв (ABG) (линк)

o Кислородна терапия (линк)

Рентгенография (линк)

o Видео ларингоскопи и видео бронхоскопи (линк)

o Диагностика с електрокардиограф (линк )

o Ултразвуково изследване (линк )

 

Пациентни монитори

Елитната V-серия модулни пациентни монитори  (линк)

Пълно белодробно наблюдение

 VSeries

 • Гъвкав модулен дизайн за всички дихателни параметри.
 • Дисплеят може да се изведе извън отделенията за по-лесен контрол над инфекцията
 • Централната мониторна станци от сестринската стая помага да се намали вероятността от кръстосана инфекция на медицинския персонал

iM20 – транспортен монитор (линк)

M20

 • IP44 водоустойчив и прахоустойчив за лесна дезинфекция
 • Удароустойчив до 1,2 метра
 • Отговарящ на стандарт за линейки EN1789

Компактни пациентни монитори, Серия X  (линк)

Екстра проектирани, екстра защитени

XSeries

 • Екстра чувствителни към всяка промяна на състоянието на пациента
 • Екстра лесни за стерилизиране с водоустойчиви бутони
 • Безжична мрежова връзка с централна мониторна станция за безпроблемно наблюдение на пациента.

 

MFM-CMS
Централна система за мониторинг

CMS

 • Проследяване на всички пациенти от една зала за наблюдение
 • Двупосочен контрол на всички свързани монитори
 • Намаляване на кръстосаните инфекции на медицинския персонал


Монитор за проследяване на жизнени параметри iM3 (линк)

Вашият първи антиепидемичен избор

iM3

 • Непосредствено отчитане на жизнените показатели помагат да се идентифицират пациенти с треска или дихателни проблеми
 • Лесен за дезинфекция с водоустойчиви бутони
 • Сензорен екран, удобен за работа с ръкавици

Портативен пулсоксиметър Н100В   (линк)

Индикатор за сатурация винаги под ръка

H100B

 • Алгоритъм на болнично ниво и дизайн на хардуера осигуряват надеждно отчитане
 • Съхранение и преглед до 300 часа
 • Пълно портфолио от сензорни датчици за пациенти за елиминиране на кръстосани инфекции

 

 

 

Кръвно-газов анализатор

 


Кръвно-газов и биохимичен анализатор Edan i15 (линк)

 

По-бърза и ефективна медицинска терапия

 

i15      i15 cassette

 

 • Осигурявайки 34 параметъра едновременно, помага специалистите да оценят функцията на белите дробове само за 3 минути.
 • Касета за еднократна употреба с функция за автоматично вземане на проби намалява риска от контаминация
 • Нулева поддръжка и компактен дизайн прави устройството мобилно и приложимо на различни места – в полеви условия, в линейка, в отделение или във временни изолационни зали
 • Лесен интерфейс и 5 минутно обучение на нов персонал

 

 

Кислороден концентратор

В следствие на COVID-19 пациентите развиват пневмония. За да компенсира силно намаления белодробен капацитет, може да се използва кислородотерапия - подаване на 93-95% кислород, което е значтелно по-висока концентрация от тази във въздуха, където кислородът е едва 21%.

 

Кислороден концентратор OXY-5 (линк)

 Изключително тих по време на работа

kisloroden-koncentrator-oxy-5-5l

 • 3-слойната филтрираща система осигурява кислород с висока степен на пречистеност - 93%±3%
 • Комфортен за употреба по време на сън и тихите части на деня, без да притеснява присъстващите в помещението
 • Лесна, надеждна и дълготрайна употреба

 

 Рентгенография

 

 

Освен продуктите за мониторинг, сред доказали се като важни и ефективни диагностични методи са рентгеновите системи. Белодробна рентгенография и диагностика на патологични промени на белия дроб вече се доказаха успешно в различни региони в цяла Европа за борба с нарастващата пандемия. Сред предпочитаните рентгенови решения в Западна Европа са мобилните рентгенови системи с дигитален преобразувател-DR. Наш ключов партньор в това отношение е немската фирма Medical Econet, предлагаща цялостни решения в рентгенографията.

 

Мобилна цифрова рентгенова система

 

Включва портативен рентгенов апарат MeX+100, DR система за дигитализиране на образа и количка за лесно позициониране и транспортиране.

 

 mobilna-cifrova-rentgenova-sistema

 

 • Мобилен рентгенов апарат MeX+100 - компактен и лесно преносим, с отлично качество и висока диагностична стойност на образа.
 • Дигитален панел "DR" - Ултра тънък плосък дигитален преобразувател, тежащ едва 4,4 кг.
 • Мобилна стойка за рентген - сгъваема и лесна за пренасяне

 

                                  Видеоларингоскоп за бърза и лесна интубация

videolaringoskop-vl3d-s-ednokratni-ostrieta  disposable blades

Лесна визуализация и бързо интубиране.
Специалне дизайн срещу замъгляване.
3 ярки LED светлинни източника за по-ясна видимост.
Батерия с голям капацитет 3200mAh, устойчиво използване за повече от 200 минути.

 

 

 Видео бронхоскопи

airway-mobile-endoscope-MBC aohua-Airway-Mobile-Endoscope-8

 

Компактни и лесни за употреба, осигуряващи надеждна диагностика и лесна мобилност.


Малкият диаметър на дисталния край само 4,9 мм в комбинация с двупочсочното движение с голяма амплитуда 160° (горе) и 130° (долу) позволва диагностиката на нос, ларингс, трахея и други органи, дори и при най-малките пациенти.


Извиването на дисталния край дава възможност за изглед над небцето.

 

 

Вентилатор за отделения по интензивни грижи и реанимация ICU

Сред пациентите със COVID-19 приблизително 15% до 30% са тежки случаи със синдром на остър респираторен дистрес (ARDS) по данни на СЗО. Респираторната подкрепа, наричана още механична вентилация, е една от основните медицински интервенции за тежки пациенти с COVID-19. Да за се сведе до минимум общата смъртността, от съществено значение е да се осигури подходящо лечение на тази група пациенти.

Вентилатор VT5 (линк)

Вентилира вътре, контролиран отвън

VT5

 • Подвижният екран позволява работа извън отделението, предпазвайки медиците от кръстосани инфекции
 • Пълни режими на вентилация и клинични инструменти

 

Транспортен вентилатор Edan VT2   (линк)
Преносимо устройство за спасяване на живот

VT2

 • Регулируем FiO2 за по-комфортно дишане
 • Пълни режими на вентилация отговарят на различни клинични нужди
 • До 3 часа живот на батерията гарантира безопасността на пациента
 • EN1789 стандарт за линейка

 

 

 

Инфузионни помпи

 

Инфузионна помпа SK 600I (линк)

С изцяло нов дизайн за по-лесна манипулация. Съвместима с всички видове инфузионни сетове.

infuzionna-pompa-sk-600i

 • Опростено поставяне на интравенозната система
 • Компактна и лека, с дръжка за по-удобно пренасяне
 • Допълнителна безопасност, включваща Anti-bolus функция, контрол на мехурчетата с въздух, 3 нива на аларми и др.

 

Инфузионна помпа SK 500I(линк)

Спринцовкова инфузионна помпа SK500I с високa прецизност

 infuzionna-pompa-sk-500i

 • Улеснява работата на оператора чрез нов, интуитивен дизайн на клавиатурата без комбинация от клавиши, с бързи инструкции на дисплея
 • Компактна и лека, вградена дръжка за по-лесно пренасяне
 • Опростено поставяне на интравенозната спринцовка, съвместима с всички големи производители

 

 

 

Диагностика с ехограф

При пациенти с нова коронавирусна пневмония (NCP), ултразвукът може да се използва при оценка на белодробна ексудация, плеврален излив, пневмоторакс, както и за управление на дихателните пътища и синдром на остър респираторен дистрес (ARDS). Фокусираната ехокардиография може бързо да предостави информация за сърдечната структура, функция и хемодинамика. Той може точно да насочи клиничното лечение, като вентилатор например, бързо да оцени ефекта и прогнозата на заболяването. За пациентите това показва повишаване на точността и по-бърза диагностика и лечение. Ултразвукът може да се използва в карантинното отделение или в отделението за интензивно лечение, за да се намали експозицията на рентгеновите лъчи.

Ехограф TE 7 на Mindray (линк)

Специализирано решение за спешната помощ и реанимация

По време на войната срещу COVID-19 всяка секунда е от значение. Изследването с лесно преносима ултразвукова система е бързо, надеждно, нерадиационно, интерактивно и има уникална роля в тази обстановка. Mindray TE7 ACE е специално проектиран за спешните отделения и операционните зали, с лесна употреба и пълни възможности за почистване и дезинфекция, и с право може да бъде наречен пионер в интензивното отделение.

След инкубацията COVID-19 предизвиква увреждане на белия дроб, което може да завърши с дихателна недостатъчност и циркулаторна и мултиорганна дисфункция. Сега ТЕ7 АСЕ, оборудван с професионален режим за изследване на бял дроб и функции за сърдечно-съдова оценка като Smart VTI, Smart B-line, Auto EF, TDI и др. може ефективно да помага на лекаря при мониторирането на сърдечния профил и флуидния статус по време на терапевтичните процедури.

giTE7 2

 • Моментна грижа - старт само за 3 секунди. Има 22 часа режим на готовност, 2+ часа работа на батерията за спешен случай
 • Лесен за използване - интуитивен сензорен екран и управление с едно докосване
 • Функция iVocal за работа с гласови команди, което редуцира риска от инфекция 

 

M9 премиум мобилен ехограф Mindray (линк)

 Премиум възможности, впечатляваща мобилност

С ново поколение технологии, Mindray M9 предлага на потребителите напълно оборудвана платформа с превъзходно качество на изображението. Комбинацията от всички съвременни функции, характерни основно за големите стационарни ехографски системи, в компактната преносима лаптоп форма, го определя като най-модерният и лек, премиум мобилен ехограф с Доплер.

m9-premium-mobilen-ekhograf-mindray

 • Premium Imaging Performance: платформа mQuadro с еднокристални датчици за прецизна диагноза
 • Запечатан удароустойчив корпус, лесен за почистване и защитен от инфекции
 • Бързо стартиране, 4 часа работа на батерията, Безжични решения за трансфер
 • Инструменти за визуализация на изображения: Изключително качество на изображенията и iNeedle насочваща интервенционна процедура и ECMO, CRRT подготовка.

 

M6 мобилен ехограф Mindray (линк)

Добрите технологии идват в малки размери и метален корпус

m 6

 

 • Лек и компактен модел, със здрав магнезиево-алуминиев корпус, бърз процесор и батерия, позволяваща 90 минути непрекъснато сканиране
 • Богата функционалност, поддържа всички актуални технологии: Еластография, iNeedle™, CEUS контрастно изобразяване, Free Xros CM – анатомичен М-режим по 3 произволни криви, и др. 
 • Висока производителност - позволява свързване към smart устройства, и поддържането на допълнителни техологии

 

Повече информация относно приложението на ехографа за диагностика на COVID-19 (линк)

Правилно почистване и дезинфекция на ехографската техника (линк)

 

 

 

Untitled-1-01 

 

Победителят от нашата томбола по време на Третата конференция на гърдата на Българското дружество по образна диагностика на гърда е

д-р Иван Балчиклиев.

Очакваме да се свърже с нас, за да си получи наградата.

 

 За всички участници на тазгодишното издание на Трета конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда, Инфинита е подготвила специална ТОМБОЛА. Регистрацията е напълно безплатна. Необхдимо е само да се регистрирате за участие и можете да спечелите страхотна награда:

 

17169115938846Смарт часовник HUAWEI WATCH GT3 ELITE 46 MM, GPS, ПУЛСОМЕР, SPO2 и десетки функции. Стилен дизайн и дълъг живот на батерията.

 

Тази година "Инфинита" ООД ще вземат участие

Трета конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда 21-22 април 2023 г., хотел Рамада София

Подготвили сме и и игра - томбола.

 1. 1. Организатор на Играта

Организатор на играта е „Инфинита“ ООД, ЕИК: 202064441, със седалище гр. София, ж.к. „Света Троица “, ул. „Цар Симеон“ № 302 и адрес на управление: гр.София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов “№ 127.

 1. 2.Период и местоположение на провеждане на Играта

2.1. Играта е отворено за регистрация от 21 април 2023 г. Началото е от 12:00 ч. на 21 април 2023 г.  и продължава до 11:00 ч. на 22 април 2023 г. Времето за влизане е автоматичен и е обвързан със системата за електронно приемане на изпратените данни.

2.2 Регистрацията е чрез онлайн регистрационна форма. Изтеглянето на печелившият участник ще бъде на 22 април 2023 г. в 11:00 часа по време на кафе паузата на Трета конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда в хотел Рамада София или ако това е невъзможно - на 24 април 2023 г. в офиса на фирмата. 

 1. 3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е Организатор на играта е „Инфинита“ ООД, ЕИК: 202064441, със седалище гр. София, ж.к. „Света Троица “ , ул. „Цар Симеон“№ 302 и адрес на управление: гр.София, ж.к. Бъкстон , ул. Ген. Ал. Суворов “№ 127.

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта по посочения в тези правила начин.

 1. 4.Право на участие в играта

4.1. В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. При получаване на наградата може да се изисква доказателство за възраст и удостоверяване на самоличност под формата на валиден документ – лична карта, паспорт или шофьорска книжка.

4.2. Допуска се само едно влизане през периода на игра на човек. Втори или следващи записи със същия имейл адрес и / или име ще бъдат дисквалифицирани. 

4.3. В Играта не могат да участват служители на Организатора и техните семейства. 

4.4. Всички записи трябва да бъдат направени директно от човека, който влиза в Играта. Отделните записи или тези, направени с помощта на методи като компютърно макро, скрипт или използването на автоматизирани устройства или процеси, не са позволени и всички такива записи ще бъдат дисквалифицирани, а всеки признат знак и печалба ще бъде невалиден. 

 1. 5.Награди 

5.1 Наградата е както следва: 

5.1.2. Ще бъде изтеглен един участник, който печели смарт часовник марка HUAWEI модел WATCH GT3 ELITE - 1 брой.

5.2 Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип от всички легитимни записи, направени до 11:00 ч. на 22 април 2023 г. Тегленето на печелившият участник ще се проведе на в 11:00 часа по време на кафе паузата на Трета конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда в хотел Рамада София или ако това е невъзможно - на 24 април 2023 г. в офиса на фирмата. 

5.3. Организаторът ще изпрати покана на печелившия участник на посочения имейл или телефон в регистрационната форма. Печелившият участник ще може да получи наградата си на щанда на Инфинита №6 до края на Трета конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда до 13:00  г. на 22 април 2023 г. или по начин, уговорен с представители на фирмата. 

5.4. Организаторът няма да замени загубени, повредени, наранени или откраднати награди. Всички данъци, разходи, задължения и неуточнени разходи, свързани с използването на Наградата, са единствено отговорност на Победителя.

5.5. Наградата е както е посочено. Наградата не може да се прехвърля, не може да бъде препродадена и ще бъде присъдена само директно на Победителя. Не се предлага замяна и парична алтернатива. Ако поради обстоятелства извън контрола на Организатора наградта не може да бъде предоставена на победителя, то той си запазва правото да предложи алтернативна награда с еднаква или по-голяма стойност.

5.6.Името и държавата на Победителите ще бъдат достъпни за период до 4 месеца след завършването на Играта на http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli. Регистрирайки се за участие, победителят дава изричното си съгласие неговите имена и снимки да бъдат публикувани от Организатора.

 1. 6.Механизъм на Играта

ВАЖНО: Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

6.1. За да участвате в Играта, моля въведете личните си данни, като попълните всички задължителни полета. Формата е достъпна на Личните данни включват: име, фамилия, електронна поща, телефон и специалност, както и да се съгласят с общите условия за участие.

6.2. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.

6.3. Да посети щанда на "Инфинита " на Трета конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда 21-22 април 2023 г.

6.4. Да сканира QR кода, приложен на щанда на Инфинита и да полълни своето име и фамилия, специалност, телефон и имейл за връзка с Организатора или да се регистрира чрез посочения регистрационен линк за участие, получен по имейл.

6.5. След изтичане на периода на провеждане на Играта по горната т. 2., комисия на Организатора, на случаен томболен принцип ще изтегли един печеливш участник, който ще получи наградата, описана в т. 5.1.

6.6. Печелившият участник ще бъде изтеглен и обявен от Организатора , както е посочено в т. 5.2.

6.7. Наградата ще бъде доставена от Организатора веднага, на място лично на изтегления участник в томболата.

6.8. Печеливш участник, непотърсил наградата си до посочената в т. 5.3. дата, губи правото си да я получи.

 1. 7.Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено.

 1. 8.Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

8.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

8.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

8.3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но само: име и фамилия, електронна поща, телефон и др. за целите на провеждането на Играта, доставка на спечелената награда и уговореното в настоящите официални правила;

8.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

8.5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди. Участниците се съгласяват и че Организатора има правото да разкрива и/или предоставя техните лични данни/данни за контакт на трети лица – свои партньори във връзка със съвместни кампании на Организатора с тези лица, както и че Организатора има правото да използва личните данни и/или данни за контакт на Участниците за изпращане до Участниците на рекламни материали и/или оферти на трети лица;

8.6.Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;

8.9. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

 1. 9. Гаранции на Организатора

Организаторът е администратор на лични данни притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие извън уговореното в настоящите официални правила, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на участниците.

 1. 10.Нарушения

10.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

10.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Играта от страна на участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

 1. 11.Отговорност

11.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

11.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli.

11.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Oрганизатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

11.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (телефон, електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия участник.

 1. 12.Правни аспекти

12.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

12.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

12.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

 1. 13.Прекратяване на участието в Играта

13.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . По този начин той се отказва от участие и занапред.

13.2. Ако Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от Организатора, това може да бъде заявено на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

13.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

13.4. Включвайки се в тази Игра, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombola Screen banner

За всички участници на тазгодишното издание на Конгреса по Радиология , Инфинита е подготвила специална ТОМБОЛА. Регистрацията е напълно безплатна. Необхдимо е само да се регистрирате за участие и можете да спечелите страхотна награда:

 

DronДРОН SLX за селфи с 4К Sony камера и 3-осов стабилизатор. Лек и компактен, лесен за пренасяне. С него можете лесно да правите снимки с приятели и колеги, да се забавлявате в свободното си време или да увековечите пътуванията и и да видите зашеметяващи гледки, иначе недостъпни за човека. 

 

Тази година "Инфинита" ООД ще вземат участие

XIX Конгрес на Българската асоциация по радиология 3- 6 ноевмрви 2022, Гранд Хотел Пловдив

Подготвили сме и и игра - томбола.

 1. 1. Организатор на Играта

Организатор на играта е „Инфинита“ ООД, ЕИК: 202064441, със седалище гр. София, ж.к. „Света Троица “, ул. „Цар Симеон“ № 302 и адрес на управление: гр.София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов “№ 127.

 1. 2.Период и местоположение на провеждане на Играта

2.1. Играта е отворено за регистрация от 3-6 ноември 2022 г. Началото е от 18:30ч. на 3 ноември 2022 г. и продължава до 17:30 ч. на 5 ноември 2022 г. Времето за влизане е автоматичен и е обвързан със системата за електронно приемане на изпратените данни.

2.2 Регистрацията е чрез онлайн регистрационна форма. Изтеглянето на печелившият участник ще бъде на 05.11.2022 г. по време на гала-вечерята на Конгреса на Българската асоциация по радиология 3- 6 ноевмрви 2022, Гранд Хотел Пловдив.

 1. 3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е Организатор на играта е „Инфинита“ ООД, ЕИК: 202064441, със седалище гр. София, ж.к. „Света Троица “ , ул. „Цар Симеон“№ 302 и адрес на управление: гр.София, ж.к. Бъкстон , ул. Ген. Ал. Суворов “№ 127.

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта по посочения в тези правила начин.

 1. 4.Право на участие в играта

4.1. В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. При получаване на наградата може да се изисква доказателство за възраст и удостоверяване на самоличност под формата на валиден документ – лична карта, паспорт или шофьорска книжка.

4.2. Допуска се само едно влизане през периода на игра на човек. Втори или следващи записи със същия имейл адрес и / или име ще бъдат дисквалифицирани. 

4.3. В Играта не могат да участват служители на Организатора и техните семейства. 

4.4. Всички записи трябва да бъдат направени директно от човека, който влиза в Играта. Отделните записи или тези, направени с помощта на методи като компютърно макро, скрипт или използването на автоматизирани устройства или процеси, не са позволени и всички такива записи ще бъдат дисквалифицирани, а всеки признат знак и печалба ще бъде невалиден. 

 1. 5.Награди 

5.1 Наградата е както следва: 

5.1.2. Първият изтеглен участник печели Дрон, марка SLX , модел SG906 - 1 брой.

5.2 Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип от всички легитимни записи, направени до 05 ноември 2022., 17:30 ч. Тегленето на печелившият участник ще се проведе на 05 ноември 2022 г. по време на гала-вечерята на Конгреса на Българската асоциация по радиология в хотел 

5.3. Организаторът ще изпрати покана на печелившия участник на посочения имейл или телефон в регистрационната форма. Печелившият участник ще може да получи наградата си до 30.11.2022 г. в офиса на фирма Инфинита, находящ се в гр.София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов № 127.

5.4. Организаторът няма да замени загубени, повредени, наранени или откраднати награди. Всички данъци, разходи, задължения и неуточнени разходи, свързани с използването на Наградата, са единствено отговорност на Победителя.

5.5. Наградата е както е посочено. Наградата не може да се прехвърля, не може да бъде препродадена и ще бъде присъдена само директно на Победителя. Не се предлага замяна и парична алтернатива. Ако поради обстоятелства извън контрола на Организатора наградта не може да бъде предоставена на победителя, то той си запазва правото да предложи алтернативна награда с еднаква или по-голяма стойност.

5.6.Името и държавата на Победителите ще бъдат достъпни за период до 4 месеца след завършването на Играта на http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli. Регистрирайки се за участие, победителят дава изричното си съгласие неговите имена и снимки да бъдат публикувани от Организатора.

 1. 6.Механизъм на Играта

ВАЖНО: Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

6.1. За да участвате в Играта, моля въведете личните си данни, като попълните всички задължителни полета. Формата е достъпна на Личните данни включват: име, фамилия, електронна поща, телефон и специалност, както и да се съгласят с общите условия за участие.

6.2. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.

6.3. Да посети щанда на "Инфинита " на Конгреса по Радиология в периода 3- 6 ноември 2022.

6.4. Да сканира QR кода, приложен на щанда на Инфинита и да полълни своето име и фамилия, специалност, телефон и имейл за връзка с Организатора или да се регистрира чрез посочения регистрационен линк за участие, получен по имейл.

6.5. След изтичане на периода на провеждане на Играта по горната т. 2., комисия на Организатора, на случаен томболен принцип ще изтегли един печеливш участник, който ще получи наградата, описана в т. 5.1.

6.6. Печелившият участник ще бъде изтеглен и обявен от Организатора , както е посочено в т. 5.2.

6.7. Наградата ще бъде доставена от Организатора веднага, на място лично на изтегления участник в томболата.

6.8. Печеливш участник, непотърсил наградата си до посочената в т. 5.3. дата, губи правото си да я получи.

 1. 7.Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено.

 1. 8.Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

8.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

8.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

8.3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но само: име и фамилия, електронна поща, телефон и др. за целите на провеждането на Играта, доставка на спечелената награда и уговореното в настоящите официални правила;

8.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

8.5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди. Участниците се съгласяват и че Организатора има правото да разкрива и/или предоставя техните лични данни/данни за контакт на трети лица – свои партньори във връзка със съвместни кампании на Организатора с тези лица, както и че Организатора има правото да използва личните данни и/или данни за контакт на Участниците за изпращане до Участниците на рекламни материали и/или оферти на трети лица;

8.6.Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;

8.9. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

 1. 9. Гаранции на Организатора

Организаторът е администратор на лични данни притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие извън уговореното в настоящите официални правила, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на участниците.

 1. 10.Нарушения

10.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

10.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Играта от страна на участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

 1. 11.Отговорност

11.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

11.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli.

11.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Oрганизатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

11.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (телефон, електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия участник.

 1. 12.Правни аспекти

12.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

12.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

12.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

 1. 13.Прекратяване на участието в Играта

13.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . По този начин той се отказва от участие и занапред.

13.2. Ако Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от Организатора, това може да бъде заявено на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

13.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

13.4. Включвайки се в тази Игра, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОМБОЛА МФМ 2022


На 16 май 2022г. точно в 12:30 безпристрастен софтуер за теглене на жребий определи двама късметлии.
Първата награда преносим фетален доплер EDAN SD1, отива при д-р Димитър Делчев, а втората ни награда - Селфи дрон , е за д-р Цвета Чилингирова.
Честито на победителите, с които ще се свържем, за да получат своите подаръци. 

Видео с теглене на печелившите

 

Announcement Tombola MFM MailChimp BG

 

За всички участници на тазгодишното издание на конгреса по Майчино-фетална медицина, Инфинита е подготвила специална ТОМБОЛА. Регистрацията е напълно безплатна. Необхдимо е само да се регистрирате за участие и можете да спечелите някоя от двете ни страхотни награди:

DronДРОН SLX за селфи с 4К камера Лек и компактен, лесен за пренасяне. С него можете лесно да правите снимки с приятели и колеги, да се забавлявате в свободното си време или да увековечите пътуванията и и да видите зашеметяващи гледки, иначе недостъпни за човека. 

fetalen-dopler-edan-sd1-0Фетален доплер EDAN SD1 за проследяване на бременност от разстояние. Уредът улавя сърдечния ритъм на плода от 10-тата седмица на бременността. 

 

 РЕГИСТРАЦИЯ

1.        Организатор на Играта

Организатор на играта е „Инфинита" ООД, ЕИК: 202064441, със седалище гр. София, ж.к.  „Света Троица ", ул. „Цар Симеон" № 302 и адрес на управление: гр.София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов "№ 127.

2.       Период и местоположение на провеждане на Играта

2.1. Играта е отворено за регистрация от 12-14 май 2022 г. Началото е от 14:00 ч. на 12 май 2022 г. и продължава до 18:00 ч. на 14 май 2022 г. Времето за влизане е автоматичен и е обвързан със системата за електронно приемане на изпратените данни.

2.2 Регистрацията е чрез онлайн регистрационна форма. Изтеглянето на печелившият участник ще бъде на 16.05.2022 г. от 12:30 часа в офиса на Инфинита ООД и ще бъде публикувана на нашата страница във Фейсбук на www.facebook.com/Infinita.bg.

3.        Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор" е Организатор на играта е „Инфинита" ООД, ЕИК: 202064441, със седалище гр. София, ж.к.  „Света Троица " , ул. „Цар Симеон"№ 302 и адрес на управление: гр.София, ж.к. Бъкстон , ул. Ген. Ал. Суворов "№ 127.

3.2. „Участник" е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта по посочения в тези правила начин.

4.       Право на участие в играта

4.1. В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. При получаване на наградата може да се изисква доказателство за възраст и удостоверяване на самоличност под формата на валиден документ – лична карта, паспорт или шофьорска книжка.

4.2. Допуска се само едно влизане през периода на игра на човек. Втори или следващи записи със същия имейл адрес и / или име ще бъдат дисквалифицирани.

4.3. В Играта не могат да участват служители на Организатора и техните семейства.

4.4. Всички записи трябва да бъдат направени директно от човека, който влиза в Играта. Отделните записи или тези, направени с помощта на методи като компютърно макро, скрипт или използването на автоматизирани устройства или процеси, не са позволени и всички такива записи ще бъдат дисквалифицирани, а всеки признат знак и печалба ще бъде невалиден.

5.       Награди

5.1 Наградите са както следва:

5.1.1. Първият изтеглен участник печели Преносим фетален доплер марка EDAN,  модел SD1 – 1 брой.

5.1.2. Вторият изтеглен участник печели Дрон, марка SLX, модел F3 4K 5G GPS - 1 брой.

5.2 Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип от всички легитимни записи, направени до 14 май 2022., 18:00 ч. Тегленето на печелившите участници ще бъде 17.05.2022 г. от 12:30 часа и ще бъде публикувано в нашия фейсбук канал https://www.facebook.com/Infinita.bg.

5.3. Организаторът ще изпрати покана на печелившия участник на посочения имейл или телефон в регистрационната форма. Печелившите участници ще могат да получат наградата си до 31.05.2022 г. в офиса на фирма Инфинита, находящ се в гр.София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов № 127.

5.4. Организаторът няма да замени загубени, повредени, наранени или откраднати награди. Всички данъци, разходи, задължения и неуточнени разходи, свързани с използването на Наградата, са единствено отговорност на Победителя.

5.5. Наградата е както е посочено. Наградата не може да се прехвърля, не може да бъде препродадена и ще бъде присъдена само директно на Победителя. Не се предлага замяна и парична алтернатива. Ако поради обстоятелства извън контрола на Организатора наградта не може да бъде предоставена на победителя, то той си запазва правото да предложи алтернативна награда с еднаква или по-голяма стойност.

5.6.Името и държавата на Победителите ще бъдат достъпни за период до 4 месеца след завършването на Играта на http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli. Регистрирайки се за участие, победителят дава изричното си съгласие неговите имена и снимки да бъдат публикувани от Организатора.

6.       Механизъм на Играта

ВАЖНО: Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

6.1. За да участвате в Играта,  моля въведете личните си данни, като попълните всички задължителни полета. Формата е достъпна на  Личните данни включват: име, фамилия, електронна поща, телефон и специалност, както и да се съгласят с общите условия за участие.

6.2. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.

6.3. Да посети щанда на "Инфинита "  на Конгреса на МФМ  в периода  12-14 май 2022.

6.4. Да сканира QR кода, приложен на щанда на Инфинита и да полълни своето име  и фамилия, специалност, телефон и имейл за връзка с Организатора или да се регистрира чрез посочения регистрационен линк за участие, получен по имейл.

6.5. След изтичане на периода на провеждане на Играта по горната т. 2., комисия на Организатора, на случаен томболен принцип ще изтегли един печеливш участник, който ще получи наградата, описана в т. 5.1.

6.6. Печелившият участник ще бъде изтеглен и обявен от Организатора , както е посочено в т. 5.2.

6.7. Наградата ще бъде доставена от Организатора веднага, на място лично на изтегления участник в томболата.

6.8. Печеливш участник, непотърсил наградата си до посочената в т. 5.3. дата, губи правото си да я получи.

7.       Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено.

8.       Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

8.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

8.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

8.3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но само: име и фамилия, електронна поща, телефон и др. за целите на провеждането на Играта, доставка на спечелената награда и уговореното в настоящите официални правила;

8.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

8.5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди. Участниците се съгласяват и че Организатора има правото да разкрива и/или предоставя техните лични данни/данни за контакт на трети лица – свои партньори във връзка със съвместни кампании на Организатора с тези лица, както и че Организатора има правото да използва личните данни и/или данни за контакт на Участниците за изпращане до Участниците на рекламни материали и/или оферти на трети лица;

8.6.Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;

8.9. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

9.        Гаранции на Организатора

Организаторът е администратор на лични данни притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие извън уговореното в настоящите официални правила, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на участниците.

10.   Нарушения

10.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

10.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Играта от страна на участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

11.   Отговорност

11.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

11.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli

11.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Oрганизатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

11.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (телефон, електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия участник.

12.   Правни аспекти

12.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

12.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт" по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт" по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта".

12.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

13.   Прекратяване на участието в Играта

13.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .  По този начин той се отказва от участие и занапред.

13.2. Ако Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от Организатора, това може да бъде заявено на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .  или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

13.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

13.4. Включвайки се в тази Игра, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Announcement Tombola BAUM-Reg

 

 ТОМБОЛА

РЕГИСТРИРАЙТЕ се и СПЕЧЕЛЕТЕ

ПРЕНОСИМ ЕХОГРАФ MINDRAY

Жребият определи ехограф DP-10 на Mindray да получи Берна Сабит, студент по медицина.

Представяме ви самата печелвша участничка - Берна Сабит. Студентка последен курс във Варна, тя се е прецелила в гастроентерологията. Самата Берна споделя, че се е чудила дали да се включи в нашата томбола, защото не е вярвала в късмета си! Не е повярвала, че е спечелила дори след като се свързахме с нея.

viber image 2021-10-11 10-31-38-372   viber image 2021-10-11 10-31-38-795

Честита награда и летящ старт в кариерата пожелаваме!

 

 

viber image 2021-09-21 15-14-04-434

1.        Организатор на Играта

Организатор на играта е „Инфинита" ООД, ЕИК: 202064441, със седалище гр. София, ж.к. Света Троица, ул. Цар Симеон № 302 и адрес на управление: гр.София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов № 127.

2.       Период и местоположение на провеждане на Играта

2.1. Играта е отворено за регистрация от 16-18 септември 2021 г. Началото е от 08:30 ч. на 16 септември 2021 г. и продължава до 10:30 ч. на 18 септември 2021 г. Времето за влизане е автоматично и е обвързано със системата за електронно приемане на изпратените данни.

2.2 Регистрацията е чрез онлайн регистрационна форма. Изтеглянето на печелившият участник ще бъде на 18 септември 2021 г. от 11:00 часа на щанда на Организатора по време на ХХІV Национален конгрес по Ултразвук в медицината, който ще се проведе от 16-18 септември 2021 г. в Гранд хотел Пловдив, град Пловдив.

3.       Право на участие в играта

3.1. В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. При получаване на наградата може да се изисква доказателство за възраст и удостоверяване на самоличност под формата на валиден документ – лична карта, паспорт или шофьорска книжка.

3.2. Допуска се само една регистрация през периода на играта на човек. Втори или следващи записи със същия имейл адрес и / или име ще бъдат дисквалифицирани.

3.3. В Играта не могат да участват служители на Организатора и техните семейства.

3.4. Всички записи трябва да бъдат направени директно от човека, който влиза в Играта. Отделните записи или тези, направени с помощта на методи като компютърно макро, скрипт или използването на автоматизирани устройства или процеси, не са позволени и всички такива записи ще бъдат дисквалифицирани, а печалбата ще бъде невалидна.

4.       Награда

4.1 Наградата е Мобилен ехограф, марка Mindray, модел DP-10 – 1 брой, заедно с трансдюсер по избор на печелившия участник – линеен или конвексен, прилежащ към този модел ехограф.

4.2 Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип от всички легитимни записи, направени до 18 септември 2021г., 10:30 ч. 

4.3 Организаторът ще изпрати покана на печелившия участник на посочения имейл или телефон в регистрационната форма. Печелившият участник ще може да получи наградата си в деня на събитието на щанда на Инфинита или до 30.09.2021 г. в офиса на фирма Инфинита, находящ се в гр.София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов № 127.

4.4. Организаторът няма да замени загубена, повредена, наранена или открадната награда. Всички данъци, разходи, задължения и неуточнени разходи, свързани с използването на Наградата, са единствено отговорност на Победителя.

4.5. Наградата е както е посочено. Наградата не може да се прехвърля, не може да бъде препродадена и ще бъде присъдена само директно на Победителя. Не се предлага замяна и парична алтернатива. Ако поради обстоятелства извън контрола на Организатора наградта не може да бъде предоставена на победителя, то той си запазва правото да предложи алтернативна награда с еднаква или по-висока стойност.

4.6.Името на Победителя ще бъде достъпно за период до 4 месеца след завършването на Играта на http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli. Регистрирайки се за участие, победителят дава изричното си съгласие неговите имена и снимки да бъдат публикувани от Организатора.

5.       Механизъм на Играта

ВАЖНО: Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

5.1. За да участвате в Играта,  моля въведете личните си данни, като попълните всички задължителни полета. Формата е достъпна ТУК. Личните данни включват: име, фамилия, електронна поща, телефон и лекарска специалност, както и да се съгласят с общите условия за участие.

5.2. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 3.

5.3. Да посети щанда на "Инфинита "  на БАУМ в периода  16-18 сепетември 2021г.

5.4. Да сканира QR кода, приложен на щанда на Инфинита и да полълни своето име и фамилия, специалност, телефон и имейл за връзка с Организатора или да се регистрира чрез посочения регистрационен линк за участие, получен по имейл.

5.5. След изтичане на периода на провеждане на Играта по горната т. 2., комисия на Организатора, на случаен томболен принцип чрез специализиран софтуер ще изтегли един печеливш участник, който ще получи наградата, описана в т. 4.1.

5.6. Печелившият участник ще бъде изтеглен и обявен от Организатора , както е посочено в т. 4.2.

5.7. Наградата ще бъде доставена от Организатора веднага, на място и предадена лично на изтегления участник в томболата.

5.8. Печеливш участник, непотърсил наградата в момента на теглена на томболата, автоматично губи правото на нейното получаване.

6.       Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

6.1. Че е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

6.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 3. и е съгласен да участва доброволно в нея;

6.3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но само: име и фамилия, електронна поща, телефон и др. за целите на провеждането на Играта, доставка на спечелената награда и уговореното в настоящите официални правила;

6.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни;

6.5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди. Участниците се съгласяват и че Организатора има правото да разкрива и/или предоставя техните лични данни/данни за контакт на трети лица – свои партньори във връзка със съвместни кампании на Организатора с тези лица, както и че Организатора има правото да използва личните данни и/или данни за контакт на Участниците за изпращане до Участниците на рекламни материали и/или оферти на трети лица;

6.6.Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;

6.7. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

7.   Нарушения

7.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

7.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Играта от страна на участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

8.   Отговорност

8.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

8.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli

8.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Oрганизатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

8.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (телефон, електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия участник.

9.   Правни аспекти

9.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

9.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт" по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт" по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта".

9.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

10.   Прекратяване на участието в Играта

10.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .  По този начин той се отказва от участие и занапред.

10.2. Ако Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от Организатора, това може да бъде заявено на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .  или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

10.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

10.4. Включвайки се в тази Игра, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

FB Likes-Rules

ИГРА

„ХАРЕСАЙ СТРАНИЦАТА НА INFINITA.BG И УЧАСТВАЙ В ТОМБОЛАТА“

 

Жребият определи ПОБЕДИТЕЛИТЕ както следва:

Първият изтеглен, който ще получи кутия тестове COVID-19 на южнокорейската фирма GenBody е

Desislava Nikolova

Изтеглени от втори до седми получават по 1 брой Пулсоксиметър, модел OxyLux, марка Contec, а именно:

Ina Maximova Todorova-Stefanova

Sonia Daneva-Kovacheva

Йордан Влахов

Митко Христов

Hristina Nesheva

Честито на всички печеливши!

 

Общите условия на Инфинита ООД, ул. „Цар Симеон“ 302, София, България („Инфинита“) се прилагат изключително за Вашето участие в ХАРЕСАЙТЕ СТРАНИЦАТА ВЪВ ФЕЙСБУК INFINITA.BG и УЧАСТВАЙТЕ В ТОМБОЛА ЗА 6 (шест) НАГРАДИ („ИГРАТА“). С добавяне на (както е дефинирано по-долу), Вие се съгласявате с настоящите Общи условия.

1. КАК ДА УЧАСТВАТЕ?

1.1. За да участвате в томболата за наградите е необходимо да харесате страницата https://www.facebook.com/Infinita.bg, чрез натискане на бутона ХАРЕСВАМ (LIKE) на Страницата.

2. ПЕРИОД И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

2.1. ИГРАТА е отворена за участие до 31.12.2020 г. Времето е обвързан със системата за електронно регистриране на Фейсбук.

2.2. Всички награди ще бъдат изтеглени на 04.01.2021 г.

3. ИЗИСКВАНИЯ

3.1. Всички участници трябва да са на възраст над 18 години в деня, в който влизат в ИГРАТА. При получаване на наградата може да се изисква доказателство за възраст и удостоверяване на самоличност под формата на валиден документ – лична карта, паспорт или шофьорска книжка.

3.2. Допуска се само едно влизане през периода на ИГРАТА на човек. Втори или следващи записи ще бъдат дисквалифицирани.

3.3. Към момента на теглене на наградите от ИГРАТА могат да участват само лица, които са текущи последователи на Страницата.

3.4. В ИГРАТА не могат да участват служители на Инфинита и техните семейства.

3.5. Всички записи трябва да бъдат направени директно от профила на човека, който участва в ИГРАТА. Отделните записи или тези, направени с помощта на методи като компютърно макро, скрипт или използването на автоматизирани устройства или процеси, не са позволени и всички такива записи ще бъдат дисквалифицирани, а всеки признат знак и печалба ще бъде невалиден.

4. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИ

4.1. Шестима победители ще бъдат изтеглени измежду всички участници. Тегленето е на случаен принцип чрез софтуер за теглене на печеливши, от всички легитимни записи, направени до 31.12.2020 г., 23:59 ч.

4.2. Наградите ще бъдат изтеглени, както следва:

Първият изтеглен печели артикул Кутия бързи тестове за COVID-19, модел IgG/IgM Antibodies COVID-19 TEST, марка - Gen Body, брой - 1 кутия, съдържаща индивидуално опаковани тестове - 20 бр., шише 20 ml буферен разтвор, 25 бр. капилярни тръбички.

От втория до шестия изтеглен печелят артикул Пулсоксиметър, модел OxyLux , марка Contect - 1 брой за всеки от изтеглените участници.

4.3. Инфинита няма да замени загубени, повредени, наранени или откраднати награди. Всички данъци, разходи, задължения и неуточнени разходи, свързани с използването на Наградата, са единствено отговорност на Победителя.

4.4. Наградите са както е посочено. Те не могат да се прехвърлят, не могат да бъдат препродадени и ще бъдат присъждани само директно на Победителя. Не се предлага замяна и парична алтернатива. Наградите са в зависимост от наличността и в случай, че предлаганите награди не са налични поради обстоятелства извън контрола на Инфинита, Инфинита си запазва правото да предложи алтернативна награда с еднаква или по-висока стойност.

4.5.Имената на победителите ще бъде обявени на Фейсбук страницата на ОГРАНИЗАТОРА, както и на страницата с правилата на ИГРАТА и достъпни за период до 4 месеца след завършването на ИГРАТА.

4.6. Награди, непотърсени в рамките на три календарни дни след покана за получаване от страна на ОРГАНИЗАТОРА, нямя да бъде предоставена. 

 

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. За да получат НАГРАДИТЕ, изтеглените печеливши участници трябва да предостави три имена и електронна поща за кореспонденция при получаване на НАГРАДАТА.

Цялата лична информация, която предоставяте на Инфинита във връзка с ИГРАТА ще бъде обработена в съответствие с политиката за поверителност на Инфинита („Политика за поверителност“).

6. ОБЩО

6.1. Доколкото е възможно по закон, Инфинита не поема отговорност за каквито и да е загуби или претенции, произтичащи от участието в ИГРАТА и приемането на каквато и да е награда.

6.2. Участниците са отговорни за всички разходи и разходи, свързани с участието в ИГРАТА, като достъп до интернет и т.н.

6.3. Инфинита си запазва правото да разследва и отхвърля твърденията, за които смята, че имат измамен характер. Ако искът бъде уважен, Инфнинита си запазва правото да търси обезщетение срещу съответните физически лица във връзка с иска.

6.4. Инфинита не носи отговорност за неизпълнение на кампанията или предоставяне алтернатива или награда за замяна на победителя, когато провалът е причинен от форсмажорни обстоятелства и победителят не получава награда или замяната ѝ в резултат на такива.

6.5. За целите на настоящите Общи условия, „форсмажорни обстоятелства“ има следното значение; всички обстоятелства извън разумния контрол нито на Инфинита, нито на съответния Победител, включително природни сили, земетресение, наводнение, буря, мълния, пожар, експлозия, война, тероризъм, безредици, граждански смущения, саботаж, стачка, блокиране, забавяне, трудови смущения, злополука, епидемия, трудности при получаване на необходимите суровини или труд, липса или прекъсване на транспортирането, повреда на растителни или основни машини, авариен ремонт или поддръжка, повреда на комунални услуги, промени в закона, устава, наредбите или други законодателни мерки, актове на правителства, наднационални организации или други административни или публични агенции, заповеди или постановления на който и да е съд, актове на трети страни, забавяне на доставката или дефекти в стоки или материали или други обстоятелства, формиращи непреодолима сила.

6.7. Решенията на Инфинита във всички промоционални въпроси във връзка с тази безплатна томбола са окончателни и кореспонденция няма да бъде вписвана.

6.8. Всеки въпрос относно правното тълкуване на правилата ще се основава на правото на ЕС ще има изключителна юрисдикция.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИГРА Запишете се и спечелете

23-24 ноември 2019 г. 

 

 

За екипа на Инфинита ВЕТ е удоволствие да обяви победителите от томболата с награди по време на Конгреса по анестезология, който се проведе в Пловдив. 

Нашата голяма награда - АМБУ - отиде при 

Цветана Цветанова от София

Втората ни награда - комплект за почистване на микроскоп  Euromex отиде при

Мария Жунич от Казанлък

Третият ни приз - форцепс за отстраняване на чуждо тяло получи

Рина Павлова от София 

--- >>> Регистрирайте се ТУК, за да спечелите <<< ---

Общите условия на Инфинита ООД, ул. „Цар Симеон“ 302, София, България („Инфинита“) се прилагат изключително за Вашето участие в ЗАПИШЕТЕ СЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ („Запишете се и спечелете“). С попълването и изпращането на формуляра (както е дефинирано по-долу), Вие се съгласявате с настоящите Общи условия.

1. КАК ДА УЧАСТВАТЕ?

1.1. За да попълните формата на „Запишете се и спечелете“, моля въведете личните си данни и попълнете нашето проучване, като попълните всички задължителни полета. Формата е достъпна ТУК. Личните данни включват: име, фамилия, град, телефонен номер, електронна поща. Въпросите включват вашите предпочитания относно професионалните Ви интереси. След последния въпрос имате опцията за съгласие, като изберете „Да, бих искал да се абонирам за Томбола с награди на Инфинита“.

2. ПЕРИОД И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

2.1. „Запишете се и спечелете“ е отворено за регистрация от 23-24 ноември 2019 г. Началото е от 14:30 ч. на 23 ноември 2019 г. и продължава до 14:00 ч. на 24 ноември 2019 г. Времето за влизане е автоматичен и е обвързан със системата за електронно приемане на изпратените данни.

2.2. Всички награди ще бъдат изтеглени на 24 ноември 2019 г., в 14:30 ч., на щанда на Инфинита по време на конгреса Анестезия и контрол на болката при кучето и котката . Адрес на изложението: Парк хотел Санкт Петербург, бул. „България 97, Пловдив, България.

3. ИЗИСКВАНИЯ

3.1. Всички участници трябва да са на възраст над 18 години в деня, в който влизат в „Запишете се и спечелете“. При получаване на наградата може да се изисква доказателство за възраст и удостоверяване на самоличност под формата на валиден документ – лична карта, паспорт или шофьорска книжка.

3.2. Допуска се само едно влизане през периода на игра на човек. Втори или следващи записи със същия имейл адрес и / или име ще бъдат дисквалифицирани.

3.3. Ако се абонирате за бюлетин на Инфинита като част от въвеждането на този „Запишете се и спечелете“, можете впоследствие да се откажете от електронния бюлетин на Инфинита по всяко време, като следвате инструкциите, дадени в придружаващите имейли.

3.4. Инфинита не гарантира непрекъснат или сигурен достъп до формата за регистрация. Множество фактори извън контрола на Инфинита могат да пречат на работата на формата за регистрация, за които няма да бъде поемана отговорност за каквито и да е трудности при въвеждането или закъснения или повреда на вписванията.

3.5. В „Запишете се и спечелете“ не могат да участват служители на Инфинита и техните семейства.

3.6. Всички записи трябва да бъдат направени директно от човека, който влиза в „Запишете се и спечелете“. Отделните записи или тези, направени с помощта на методи като компютърно макро, скрипт или използването на автоматизирани устройства или процеси, не са позволени и всички такива записи ще бъдат дисквалифицирани, а всеки признат знак и печалба ще бъде невалиден.

4. „ЗАПИШЕТЕ СЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ“ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИ

4.1. 3 (трима) победителите ще бъдат изтеглени измежду трима участници, изтеглени на случаен принцип от всички легитимни записи, направени до 5 октомври 2019 г., 15:00 ч. Всички лица, попълнили формата, трябва да присъстват на щанд 6 и 7 по време на тегленето на наградите. Ако човекът не присъства на щанда по това време и не може да удостовери самоличността си, ще бъде избран нов победител след първия и съгласно същите принципи.

4.2. Наградите ще бъдат изтеглени, както следва:

Първият изтеглен печели артикул Форцепс за вадена на чужди тела, марка Laftan - 1 брой

Вторият изтеглен печели артикул Сет за почистване на микроскоп, марка Euromex - 1 брой

Третият изтеглен печели артикул Амбу, модел 7152-000, марка Surgymed - 1 брой

4.3. Инфинита няма да замени загубени, повредени, наранени или откраднати награди. Всички данъци, разходи, задължения и неуточнени разходи, свързани с използването на Наградата, са единствено отговорност на Победителя.

4.4. Наградата е както е посочено. Наградите не могат да се прехвърлят, не могат да бъдат препродадени и ще бъдат присъждани само директно на Победителя. Не се предлага замяна и парична алтернатива. Наградите са в зависимост от наличността и в случай, че предлаганите награди не са налични поради обстоятелства извън контрола на Инфинита, Инфинита си запазва правото да предложи алтернативна награда с еднаква или по-голяма стойност.

4.5.Името и държавата на Победителите ще бъдат достъпни за период до 4 месеца след завършването на „Запишете се и спечелете“ на http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboliРегистрирайки се за участие, всички победители дават изричното си съгласие техните имена, държава и снимки да бъдат публикувани от Инфинита. 

 

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Цялата лична информация, която предоставяте на Инфинита във връзка с „Запишете се и спечелете“, подлежи на и ще бъде обработена в съответствие с политиката за поверителност на Инфинита („Политика за поверителност“).

6. ОБЩО

6.1. Доколкото е възможно по закон, Инфинита не поема отговорност за каквито и да е загуби или претенции, произтичащи от участието в „Запишете се и спечелете“ и приемането на каквато и да е награда.

6.2. Участниците са отговорни за всички разходи и разходи, свързани с участието в „Запишете се и спечелете“, като достъп до интернет и т.н.

6.3. Инфинита си запазва правото да разследва и отхвърля твърденията, за които смята, че имат измамен характер. Ако искът бъде уважен, Инфнинита си запазва правото да търси обезщетение срещу съответните физически лица във връзка с иска.

6.4. Инфинита не гарантира непрекъснат или сигурен достъп до Формата. Множество фактори извън контрола на Инфнинита могат да пречат на достъп до Формата за участие. Не се приема отговорност за затруднения при влизането или закъснения или повреда на вписванията.

6.5. Инфинита не носи отговорност за неизпълнение на кампанията или предоставяне алтернатива или награда за замяна на победителя, когато провалът е причинен от форсмажорни обстоятелства и победителят не получава награда или замяната ѝ в резултат на такива.

6.6. За целите на настоящите Общи условия, „форсмажорни обстоятелства“ има следното значение; всички обстоятелства извън разумния контрол нито на Инфинита, нито на съответния Победител, включително природни сили, земетресение, наводнение, буря, мълния, пожар, експлозия, война, тероризъм, безредици, граждански смущения, саботаж, стачка, блокиране, забавяне, трудови смущения, злополука, епидемия, трудности при получаване на необходимите суровини или труд, липса или прекъсване на транспортирането, повреда на растителни или основни машини, авариен ремонт или поддръжка, повреда на комунални услуги, промени в закона, устава, наредбите или други законодателни мерки, актове на правителства, наднационални организации или други административни или публични агенции, заповеди или постановления на който и да е съд, актове на трети страни, забавяне на доставката или дефекти в стоки или материали или други обстоятелства, формиращи непреодолима сила.

6.7. Решенията на Инфинита във всички промоционални въпроси във връзка с тази безплатна томбола са окончателни и кореспонденция няма да бъде вписвана.

6.8. Всеки въпрос относно правното тълкуване на правилата ще се основава на правото на Република България ще има изключителна юрисдикция.

eervc-logo-2019

 

Тази година най-големият ветеринарен форум в Източна Европа - EERVC - се проведе в Солун. Форумът е определян като едно от най-важните годишни събития в областта на ветеринарната медицина, посрещайки хиляди посетители. Лекции и уъркшопове имаха едни от най-изявените специалисти в Европа, за да представят иновативни техники и методи за изследване и лечение на животни. 

20191004 131049

Щандът на Инфинита тази година имаше удоволствието да бъде домакин на демонстрация и уъркшоп на видеогастроскопия, проведен от д-р Василики Статополу (Dr. Vassiliki Stathopoulou) в два последователни дни с помоща на специално куче-фантом. 

20191005 124002     20191005 125730

За да повиши доброто настроение на посетителите на щанда, по време на изложението Инфинита организира томбола със страхотни награди. Софтуер избра на случаен принцип големите щасливци, които се сдобиха с нови уреди за своята ветеринарна практика. 

20191005 153448

Голямата награда отиде при Dr. Cezmi Ocak от Турция. Той получи чисто нов Микрископ от холандския производител Euromex.  

1st winner

 Втората ни награда - скалер с LED светлина зарадва Dr. Athanasios Toumpas от Гърция.

2nd winner

Третият печеливш регистрирал се в нашата томбола е Д-р Тома Митов от София, България. Той спечели електрическа пила за нокти и зъби.

3rd winner

ИНФИНИТА честити на всички печеливши и им пожелава успешна практика и с удоволствие да използват новите придобивки.

А ние гледаме вече към следващото международно изложение, което ще се проведе от 07 до 09 ноември в Синая, Румъния и Ви каним да ни посетите на нашия щанд Е4.

Там също ще има изненади и награди за посетителите на щанда ни! Очакваме Ви!

 

endoscopy lizard

 

Ендоскопското изследване е щадящ, слабо инвазивен метод за диагностика и терапия на гастроинтестиналния тракт.

Метода дава възможност за директна визуализация и оценка на изследваните органи, полчаване на материал за хистологично изследване и екстракция на на погълнати или аспирирани чужди тела.

Самата манипулация е кратка и въстановяването на пациента е бързо.

 

endoscopy 3 pics -2

 

Използваната апаратура е от съществено значение за лесната и бърза работа на оператора, както и за поставяне на качествена диагноза.

Инфинита е официален представител на Aohua. 

 

Aohua logo

 

Aohua е водещ производител на ендоскопска апаратура. Фирмата е основана през 1994 година и от отгава има редица нововъведения и технологични иновации.

През 2017г. Aohua създава съвместно предприятие с японския производител – Pentax.

 

Aohua Pentax

 

През 2018г. Aohua закупуват и Немския производител WISAP, известен с ригидните си ендоскопи и качествени оптични системи.

WISAPwisap 4k

 

Ето и най-новите предложения от Aohua:

1.Иновативен, много тънък, гъвкав видео ендоскоп – само 3,5мм

2.Тънък ендоскоп за малки породи кучета и котки – само 6 мм. с пълни възможности за движение и широк работен канал.

3.Стандартен ендоскоп – 8,5 мм със HD качество на образа

 

Гъвкавите ендоскопи за дребни животни, съвместими с VET-OR1200HD

 

Параметър

VET-3512

VЕT-6010

VET-8015

 

 

 

 

 

 

VET-3512

VET-6010 handle

VET-OR1200 HD instrument

Работна дължина

600 мм

1000 мм

1500 мм

Диаметър

3.5 мм

6.0 мм

8.5 мм

Диаметър - канал

1.2 мм

2.2 мм

2.0 мм

Движения

Г160°/Д130°

Г210°/Д90° Л и Д 100°

Г210°/Д90°/Л и Д 100°

 


Различните модели гъвкави ендоскопи могат да имат следното приложение:

 

VET 8015

 • Гастро и дуоденоскопия на кучета от средни и едри породи
 • Колоноскопия на средни и едри кучета
 • Бронхоскопия на кучета

 

VET 6010  

 • Гастро и дуоденоскопия за средни и малки породи кучета
 • Гастро и колоноскопия на котки;
 • Бронхоскопия на кучета и котки;
 • Ретроградна риноскопия на  кучета

 

Vet 3512

 

 • Диагостика на назо-фарингеални тумори
 • Изследване на трахея и бронхи и отстраняване на аспирирани чужди тела
 • Изследване на пикочен мехур
 • Вагинална ендоскопия женски кучета от малки породи и котки
 • Уретрална ендоскопия за едри породи мъжки кучета
 • Отоскопия
 • Ретроградна риноскопия на  котки и кучета

 

Всеки ендоскоп може да бъден използван и с аксесоари за приложение през работния канал – биопсични форцепси, щипки, примки, кошнички за захващане на чужди тела и четки за почистване.

 

flexible instruments instrument channel

4.Единствено AOHUA предлага съвременна HDALL in one LED осветление, видео процесор с автоматични настройки, интегрирана помпа вода/въздух за инсуфлация и промивка, както и възможност за добавяне на камера за работа с ригидни (твърди) ендоскопи.

 

1200

 

Предложените модели са VET-OR1200HD, VET-OR1200R и VET-OR1200RH съответно за гъвкави и ригидни + гъвкави ендоскопи.

1200R-OTV

Всеки от моделите разполага с USB слот, благодарение на който можете да записвате снимки и видео материал от изследването.

1200HD-USB

 

Стандартна е и фунцията за усилване визуализацията на кръвоносните съдове.

HBE

 

 

В заключение можем да кажем, че ендоскопията навлиза убедително във ветеринарната практика с висока степен на сигурност и реални резултати.

Все повече колеги повишават квалификацията си и оборудват практиките си с ендоскопски системи, предлагайки нова услуга, с което нивото на ветеринарната медицина в България става съизмеримо със световните тенденции.

04

 

 

    

Ехографи Mindray 2016-2017 г. 

 

Специализиран каталог ехографска апаратура на Инфинита - ексклузивен представител

Каталог 2016-2017 г. на ехографите Mindray. Каталогът обхваща всички модели, както и последните разработки на компанията.  На челно място е представен е премиум ехографът Resona 7, който издига представянето на ултразвукови технологии в медицината с иновативна технология, даваща изключителните качества на апарата. Mindray е на челно място в света в класа на черно-белите ехографи, един от 5-те лидери насветовния пазар и трета за преносимите Доплер системи.

 

Ехографите Mindray са ексклузивно представени в България от Инфинитdа.

Ултразвукови системи Mindray - технологии, ехографи. Каталог 2016-2017

 

    

Акушерство и гинекология

Специализиран каталог за медицинско оборудване на Инфинита

Пълен набор от медицински продукти, необходими за цялостно оборудване и реализиране на добра АГ практика. 

В каталога са представени:

 • ехографска апаратура за АГ прегледи
 • консумативи за ултразуково сканиране – ултразвуков гел, хартия за термопринтери
 • апаратура – фетални Доплери, фетални монитори, колпоскопи, ехографи, инструменти
 • обзавеждане – прегледни лампи, гинекологични маси и столове, мебели и др.
  Каталог медицинско оборудване в акушерството и гинекологията

 

   

Кардиология

Специализиран каталог за медицинско оборудване на Инфинита

Каталогът съдържа пълна гама медицински изделиза за кардиологичната практика:

 • ЕКГ апарати
 • ехокардиографи, ултразвукови технологии за ехокардиография
 • холтери
 • стрес-тест системи
 • апарати за измерване на артериално налягане
 • съдови доплери
 • иновативни медицински устройства за получаване пациентни данни в реално време
 • стандарт на МЗ за оборудване на кардиологичен кабинет и др.
 Cover Cardio Brochure

    Sympozium ph-jeanty 2016 site

Sympozium ph-jeanty 2016 Graphic
 

 

ФЕТАЛНА УЛТРАЗВУКОВА

ДИАГНОСТИКА

С Д-Р ФИЛИП ДЖЕНТИ

2 юни 2016 г., София, Конгресен център Capital Fort

 

На 2 юни 2016 г. в София в конгресния център на бизнес-сграда Capital Fort се проведе академичен и клиничен симпозиум с водещ лектор д-р Филип Дженти. Световно известният медицински специалист и учен, един от основоположниците на пренаталната диагностика,  сподели с българската АГ общност своите знания и умения, придобити от 35-годишния му професионален опит.

На форума д-р Филип Дженти разкри кои са спецификите при ехокардиографското изследване на фетално сърце, даде препоръки за справяне с подвеждащи находки и артефакти и представи различни сложни случаи.

Събитието даде възможност на желаещите участници лично да се консултират с д-р Филип Дженти.

На симпозиума с лекции се представиха и едни от водещите български АГ специалисти като доц. Виолета Димитрова («Аномалии на плода след нормална сонограма във втори триместър»), проф. Димитър Марков («Аномалии на фетално сърцe», «Лицеви малформации»),  д-р Петя Чавеева («Фетална хирургия») и дВиолета Стратиева («Вродени дефекти на гастро-интестинален тракт - Ултразвукова диагноза и акушерско поведение»). Модератор ще бъде доц. Валентина Мазнейкова.

Д-р Филип Дженти направи демонстрация на живо с 4 пациента на фетално сърце и морфология на плода с най-новата революционна разработка на ехографска технология – Resona 7.

Участниците станаха свидетели на зрелищно светлинно шоу, което откри представянето, за пръв път в България, на най-новата уникална технология в ултразвуковата диагностика Resona7. Иновационна ZST+ технология изстрелва качеството на ехографията до нова премиум висота.

Симпозиумът беше кредитиран от БЛС и участниците получиха Удостоверения, даващи кредитни точки за продължителна медицинска квалификация.

 

ПАРТНЬОРИ НА СИМПОЗИУМА 

Симпозиумът се проведе със съдействието на всички национално-представени медицински организации в областта на ехографията и акушерството и гинекологията: 

• Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията

• Българско научно дружество по акушерство и гинекология

• Българска асоциация по фетално и майчино здраве

• Българска асоциация по ултразвук в медицината

• БЛС кредитация за последващо медицинско обучение.

 

Logos SupportedBy

 

 

 

 

Д-Р ФИЛИП ДЖЕНТИ MD, PHD

Jeanty

   

МЯСТО

Venue Capital-Fort

  

 ПРОГРАМА

ВРЕМЕ

2 юни 2016г., Бизнес-сграда Capital Fort, бул. Цариградско шосе, София

8:00-8:55

Регистрация участници

8:55-9:00

Официално откриване. Представяне на лекторите и програмата

9:00-10:30

Ехокардиография на нормално фетално сърце, д-р Ф. Дженти (1,30 ч.)

10:30-11:00

Кафе-пауза

11:00-11:30

Аномалии на фетално сърце, проф. Димитър Марков (30 мин.)

11:30-12:00

Дискусия, въпроси и отговори (30 мин.)

12:00-12:25

Вродени дефекти на гастро-интестинален тракт - Ултразвукова диагноза и акушерско поведение, д-р Виолета Стратиева (20 мин.).

Въпроси и отговори – (5 мин.)

12:25-13:00

Аномалии на плода след нормална сонограма във втори триместър, доц. Виолета Димитрова (20 мин.)
Въпроси и отговори – (5 мин.)

13:00-14:00

Обяд

14:00-15:00

Сложни случаи в пренаталната ултразвукова диагностика,   д-р Ф. Дженти (60 мин.)

15:00-15:30

Официално представяне в България на нова революционна ултразвукова  технология Rezona 7 - иновационни ултразвукови вълни изстрелват качеството на ехографията до нови висоти

15:30-16:00

Д-р Филип Дженти: Демонстрация на живо на фетално сърце и морфология на плода, д-р Ф. Дженти (30 мин.)

16:00-16:30

Кафе-пауза+ Демонстрация на живо на ехографи, Ultrasound Workshops and Hands-On

16:30-17:30

Подвеждащи находки и артефакти във феталната диагностика, д-р Ф. Дженти (60 мин.)

17:30-17:50

Фетална хирургия, д-р Петя Чавеева (20 мин.)

17:50-18:10

Лицеви малформации на плода, , проф. Димитър Марков (20 мин.)

18:10-18:20

Дискусия, въпроси и отговори (10 мин.)

Страница 1 от 22