Медцински електронен магазин Инфинита

Програма ГАРАНТИРАНИ ДОСТАВКИ НА ЕХОГРАФСКИ КОНСУМАТИВИ НА ФИКСИРАНИ НИСКИ ЦЕНИ

Моля прочетете внимателно условията преди да изпратите своята заявка за включване в Програмата. С изпращането на попълнени данни се счита, че и приемате и сте съгласни с общите условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Търговско дружество ИНФИНИТА ООД  с ЕИК – BG202064441, наричано накратко по-долу "ДОСТАВЧИК" от една страна,

и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост "ПОТРЕБИТЕЛ", във връзка със заявяването на прогнозни нужди и последващото закупуване на предлаганите стоки се договориха за следното:

1.Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да заявява и закупува предлаганите в настоящата оферта консумативи на фиксирани цени.

2.В настоящия документ Доставчикът прилага

- описание на основните характеристики и изображение на стоките, съгласно посочената от производителя информация;

- продажната цена, с включен ДДС,

- ценови условия;

- начин на извършване на поръчки;

- условия,  срок и цени на доставка;

- информация за начините на плащане;

- гаранционни условия и контакти

3.ПОТРЕБИТЕЛ

3.1     При попълване на формуляра на Заявка-споразумението Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна и преди да подаде официална заявка за доставка.

3.2     Потребителят, с акта на изпращане на попълнения настоящ документ на e-адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. дава своето съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за осведомен с клаузите им.

3.3     От момента на изпращане на заявката-споразумение възниква възможността Потребителят да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани в настоящата оферта.

3.4     Потребителят се задължава: - да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; - да плати цената на заявената от него стока; - да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика; - да получи стоката в уговорения срок.

  1. 4.ЦЕНИ

4.1     Посочените цени остават непроменени за Потребителя в срок до 31.01.2016 г.

4.2     Цените на продуктите, влизащи в настоящото споразумение са обявени в документа.

4.3     Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за единица брой и не включват разходите за доставка.

  1. 5.ПОРЪЧКИ

5.1     При попълването на документа Потребителят са задължава да въведе прогнозни месечни количества за всеки артикул, обект на бъдещи поръчки.

5.2     Доставчикът се задължава да осигури изисканата стокова наличност за безпроблемно изпълнение на заявките в срок.

5.3     Няма изискване за минимална поръчка.

5.4     Поръчките се приемат от Доставчика след обаждане на телефон: 02 444 64 20 или 0887 10 64 20 и приемане от служител на Инфинита ООД или с изпращане по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   на заявка с попълнени точни данни: клиент, заявен артикул, количество.

  1. 6.ДОСТАВКА

6.1     Доставчикът обработва и доставя направената по телефон или получена на електронен адрес заявка в срок от 1 работен ден за заявки направени до 16:00. За заявки направени след 16:00 или ако адреса на доставка е извън рамките на София, доставката ще бъде направена в рамките на до 2 работни дни.

6.2     За дата на доставка се счита датата на пристигане на стоката по куриер на посочения от заявителя адрес. В случай на невъзможност за приемане на стоката от  получателя (поради отсъствието му от адреса или др. причини, независещи от доставчика или куриера), ще се счита, че няма забава на доставката. В тези случаи доставката ще се извърши в първия удобен за получателя ден и час, като ако това доведе до допълнителни разходи по доставката, то те ще се заплатят от получателя.

6.3     Извършване на доставката: Стоката се предава на посочения във формуляра адрес за доставка на Потребителя или на трето лице - представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

6.4     Цената на Доставката не е включена в посочените цени на стоките.

6.5     Доставката става за сметка на Потребителя.

6.6     Цената на доставката зависи от обема, теглото и населеното място за получаване.
Приложение: таблица с цени на доставки на DGL

6.7     Доставката се извършва с куриерска фирма DGL по преференциални условия към Доставчика. По желание на Потребителя доставката може да се извърши и с друга куриерска фирма, както и до офис на съответния куриер.

  1. 7.ГАРАНЦИЯ

7.1     С изпращането на настоящия формуляр Доставчикът гарантира на Потребителя ползването на специални условия за поръчка и доставка на консумативи за ехографска апаратура и прегледи.

7.2     Потребителят ползва правото да пазарува на непроменени цени в рамките на една година считано от 10.02.2015 г.

7.3     В срок от една година Доставчикът изпълнява заявките на Потребителя на обявените в настоящия документ цени.

7.4     Доставчикът гарантира разполагаемост на складова наличност, според заявените прогнозни месечни количества. В случай на незаявени или повече прогнозни количества, доставчикът се ангажира с доставката, но в различен от споменатия еднодневен срок.

7.5     Доставчикът гарантира оригинален произход на стоките, и качество според световния сертификат на производителя.

7.6     Закупените стоки ползват установената от производителя гаранционен срок за експлоатация.

7.7     Доставката се извършва по желаниe на Получателя или след предварително получено плащане или с наложен платеж.

  1. 8.ПЛАЩАНЕ

8.1     Доставката се извършва при потвърдено плащане. Изключение прави доставката с наложен платеж. Доставчикът издава валиден платежен документ.

8.2     Плащането може да се извърши по един от следните начини:

  • В брой – при доставка от служител или взимане на място от офиса на Доставчика – София, Младост 4, бл. 426А, ет, 1.
  • По банка – платежно нареждане:

IBAN: BG96PRCB923 010 408 618 22

BIC: PRCBBGSF

Банка: „ПроКредит Банк” АД

Титуляр: „ИНФИНИТА“ ООД

*Моля, посочете основание за плащането или номер на поръчката.

  • Наложен платеж на куриер при доставка.
  1. 9.КОНТАКТ

Всякаква комуникация и връзка с Доставчика трябва да се извършва на посочените контакти:

Инфинита ООД

София, Младост 4, бл. 426А, вх. В, ет. 1

02 444 64 20,  0887 10 64 20 (от 09:00 до 18:00 в работни дни)

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

www.infinita-bg.com

  1. 10.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Споразумението между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността на производителя, прекратяване на дейността на Получателя или Доставчика; прекратяване поддържането на консумативите, като за това се отправя двуседмично предизвестие до другата страна.

 

ЦЕНИ КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

Доставки в рамките на страна със срок 24 часа (с изключение на местата обслужвани по график – публикувани в сайта на DGL)

 

Доставка за град София