Медцински електронен магазин Инфинита

Актуални новини

Курс - превенция и контрол на хирургическите инфекции във ветеринарната практика

 

Workshop Prevention 02062023 mailing mailing 1

Кратка информация за курса

Каква е целта и какво ще могат участниците след него.

Курсът ще предостави на участниците комплексни познания в превенция на постоперативните инфекции. Ще бъдат детайлно обсъдени общо - приетите стандарти за асeптика  и антисептика при хирургичното лечение - стерилизация на повърхности, въздух, инструменти, хирургично поле, организация на помещенията, поведение на персонала. 

Курсът ще предостави възможност за интерактивна дискусия на конкретни клинични случаи и общи хигиенни казуси, както и разработване на примерен дезинфекционен за условията на ветеринарната практика. Участниците ще имат възможност практически да приложат техники за хирургично миене на ръце, подготовка на операционното поле, упражняване на рефлекс за стерилност, организация на персонала в хирургична зала.

След завършването на курса участниците ще имат дълбоки познания в  етиопатогенезата в развитието на хирургичните инфекции. Ще са способни да организират и прилагат комплексни методи за поддържане на хирургична хигиена и асептика.

За кого е подходящ практичния курс?
Курсът е предназначен за ветеринарни хирурзи, главни лекари и мениджъри, организиращи дейността на персонала във ветеринарните клиники. Курсът ще полезен и за техници/клинични асистенти, чиято работа включва подготовка и постоперативна грижа на хирургичните пациенти.

 

Кога и къде ще се проведе курсът?
2 юни 2023 г.
Инфинита Академи
София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. Генерал Александър Суворов №127 (карта)

Лекторите
Д-р Драгомир Иванов, председател
Д-р Владислав Златинов
Д-р Гергана Георгиева
Ст.мед. сестра Искра Колева Димитрова


Програма:

Programme-08

Такса за участие:
Цената на курса е 800 лева с ДДС. Краен срок за записване – 22.05.2023г.

Регистрация:
Местата в курса са ограничени до 24
бр. Участници регистрирали се след запълване на бройката няма да бъдат включени в курса. Мястото на участника е гарантирано само след регистрация и заплащане на такса, до 72 часа от получаването на проформа фактура. Заплатената сума не подлежи на възстановяване.


reg.buttonКога и къде ще се проведе курсът?
2 юни 2023 
Инфинита Академи София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. Генерал Александър Суворов №127


Кои ще са лекторите?
Д-р Драгомир Иванов, председател
Д-р Владислав Златинов
Д-р Гергана Георгиева
Ст.мед. сестра Искра Колева Димитрова
Д-р Виолета Войнова-Георгиева


Програма: