Медцински електронен магазин Инфинита

Актуални новини

АГ специалисти се обучаваха на NST и Доплер технологии в пренаталната диагностика

На 3 юни 2017 г. Инфинита проведе курс за АГ специалисти: Доплерова диагностика и фетална кардиотокография в трети триместър. Оценка на състоянието на плода, на който беше орагнизатор и основен спонсор.

Курсът се провежда за втори път в сътрудничество с д-р Петър Игнатов от медицински център ОртоГин, който е водещ лектор на обучението. Д-р Игнатов   има придобита научно-образователна степен "доктор по медицина - д.м. (Ph.D.)" и е лицензиран изследовател на Fetal Medicine Foundation (FMF), London, UK.

Възможността да се опознаят възможностите на NST и Доплер технологиите в пренаталната диагностика, под ръководството на авторитетния  специалист с опит в областта – д-р Игнатов, породи голям интерес сред АГ специалистите. Групата участници бързо се запълни след обявяването на курса и се състоя както от млади АГ специалисти, така и от практикуващи от по-дълго лекари.

По време на курса участниците бяха обучени да правят оценка на състоянието на плода въз основа на резултатите от Доплерово и кардиотокографско изследване. В курса бяха застъпени лекции по физикобиологични  основи на Доплеровото изследване и кардиотокография. Обсъждаха кои са правилните интерпретации на Доплеровите и кардиотокографски находки.

По време на практическата част на курса участниците работиха с пациенти на живо. Всеки участник имаше имаше възможност да се упражни с ехограф и пациент. През цялото време на разположение на лекарите, лекторите отговаряха на възникналите по време на работата въпроси, насочваха курсистите и даваха практични съвети, свързани с апаратурата и диагностиката.

ПОЛЗИ ОТ NST И ДОПЛЕР ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПРЕНАТАЛНАТА ДИАГНОСТИКА

Адекватното приложение на доплеровата диагностика и кардиотокографията в ежедневните медицински прегледи е надежден начин за навременно диагностициране на фетално страдание и адекватно проследяване на бременността. Грижата за пациентите се подобрява, благодарение на намалените ненужно извършени оперативни родоразрешения, заради неоснователни опасения за състоянието на плода. Използването на тази диагностика намалява честотата на перинатални усложнения при новородените и неонаталната заболеваемост и смъртност.

Курс Доплерова диагностика и фетална кардиотокография в трети триместър. Оценка на състоянието на плода - практическа част