Медцински електронен магазин Инфинита

Основи на ултразвуковата диагностика

Идеята ни да споделим с Вас тази информация дойде от факта, че често потребителя е подвеждан при избора си на нов апарат, чрез използването на неясни за него понятия, информация и търговски имена.

При запитване, ние безвъзмездно ще споделим с Вас следнатата синтезирана информация:

  • Кратка история на приложението на ултразвука в медицината.
  • Кратка история на пазара на ултразвуци
  • Основи на ултразвука - принципи на получаване на диагностичен образ, описание на компонентите на ехографите
  • Основни видове режими и приложението им.
  • Доплер режими.
  • Специализирани режими - Тъканен доплер, Анатомичен режим, Контрастни изследвания, Еластография и др.

Периодично ще допълваме този списък с нова полезна и актуална информация. Моля пишете ни, ако желаете да проучим и опишем нещо друго. Ще се радваме и Вие да споделите с нас и Вашия опит и съвместо да и изготвим прецентации, които биха били полезни на колегите Ви ехографисти.

 За да получите копие на посочените презентации, моля изпратете ни и-мейл с Вашите координати и ние ще Ви върнем обратно на него презентациите.

Ако нямате и-мейл, моля звънете и ни продуктавейте адреса, на който да Ви ги изпратим по пощата.

 Ще се радваме, ако тази информация Ви бъде от полза за по-бързата и качествена диагностика и/или при избора на най-удачния за Вас ехограф.

 

 Презентации*

 

 

 tehnologii  

Основи на ултразвуковата диагностика

 

* Необходима е регистрация на потребителя.