Медцински електронен магазин Инфинита

Ехографски технологии използвани в апаратурата за ултразвукова диагностика

Съвременните ехографски диагностични системи работят на базата на голям брой технологични разработки, които имат за цел да подобрят качеството на ултразвуковото изображение и по този начин да увеличат диагностичната стойност на изследването.

 Logo Mindray transparant      С разработени над 2066 патентовани технологии

Световният производител на ултразвукови системи Mindray работи изключително с фокус върху разработването на нови иновативни технологии, подобряващи медицинската апаратура за образна диагностика. Приоритет е предоставянето на все по-добри ехографски апарати, улесняващи работата на лекаря в образната диагностика. Технологичната насока в която работят в Mindray се подкрепя от финансова информация и икономически факти:

 

 • Инвестира 10% от своите приходи в нови разработки.
 • Патентовани над 2066 ехографски технологии
 • Изградила е 10 центъра за развойна и изследователска дейност в Европа, Америка и Азия.
 • За нея работят над 1900 развойни специалисти.
 • Всеки продукт е оборудван с поне 10 иновативни технологии.

 

Тъканно хармонично изобразяване

Подобрява диференцирането на тъканите

iBeam™

Пространствено наслагване на вълните

 iClear™

Адаптивно потискане на зърнистите артефакти

HR Flow
2-ра генерация

Детайлна визуализация на слаби кръвотоци

 

Echo BoostTM

Подобрена хомогенност на образа, контраст при слаби сигнали

Natural Touch Elastography NTE

Възбуждане на еласто-пулсациите от дишането и сърдечния ритъм

12х Multi Bbeam Formation

12-кратна паралелна обработка на сигнала за по-висока скорост, при TDI, CFM, 4D

3Т™ 

Трансдюсерна технологияПостига широк честотен обхват и дълбока пенетрация

Тъканно хармонично изобразяване

Подобрява диференцирането на тъканите

iScapeTM

Панорамно изобразяване на структури с дължина 120 см в 2D и Power режим

iTouchTM

Оптимизация на образа с натискане на един бутон

 

MedTouchTM

Приложение за дистанционно управление на ехографа през Android устройство

 

MedSighTM

Софтуер за WI-FI прехвърляне на образи и клипове на Android или IOS устройства

Frequency Compound Imaging

Диапазон от няколко честоти - разширена фокус-зона и увеличена резолюция в дълбочина

iBeam™ 

Стъпково подобряване на границите между тъканите

 

iStation™ 

Унифицирана база данни, А4 печат, връзка и архив към компютър 

 

iClearTM

Увеличава тъканната диференциация, намалява зърнитостта с подържане на кадровата скорост

 

iZoom™ 

Технология, увеличаваща ехографския образ на цял екран за отдалечена работа

 

Auto Measure

 

Набор от специфични автоматични изервания

 

Smart OB™

Автоматични изследвания на биометричните параметри на фетуса

 iPage™

Детайлно да изследване анатомични структури, 
аналогично на компютър-томографско изследване.

 Smart NT 

Автоматична фунция за измерване на нухеалната транслуценция.

 iScan Helper

Вграден софтуер за нагледно обучение и съвети за сканиране.

 

 Free Xross M 

 TDI

iScape™

 

Панорамни изображения в реално време

 

 Auto IMT

 

 

Mindray  разработват и изполват редица специализирани технологии като:

ZST + е изключителна иновация, представляваща ултразвукова еволюция. Трансформирайки ултразвукови показатели от конвенционално форматиране на лъчи до обработка на база данни за канали, ZST + е в състояние да осигури множество  изображения: усъвършенствано акустично придобиване, динамично фокусиране на пиксели, компенсация на скоростта на звука, подобрена обработка на канални данни и обща обратна снимка.

ZST 

Zone Sonography Technology (ZST) на Майндрей, обяснена подробно от сонографиста д-р Джим Баун.

       - Тъканно хармонично изобразяване - една от основните технологии подобряващи диференцирането на тъканите. Съществува в няколко различни генерации.

 • Тъканни хармоници (THI) - даващи много по-дефинативен и детайлен образ, дори и в голяма дълбочина THI
 •  Фазово инверсни тъканни хармоници (PITHI) - изолират се нелинейните хармонични честоти без да се влияе на основната вълна. Резултатите са: намаляване на шума, по-добра контрастна резолюция и по-добро визуализиране на тъканите
 • Фазово отместени тъканни хармоници (PSH) - т.н. пречистени тъканни хармоници. Постигат по-добра контрастна резолюция и по-добро съотношение сигнал/шум 

PSH PSH2

     - iBeam™ - пространствено наслагване на вълните. Тази технология използва методи за отклоняване посоката на излъчените сигнали в ляво и дясно на трансдюсерната ос, като в последствие отразените еха от различните посоки се комбинират и наслагват в едно изображение добавяйки нови данни за изследваните обекти.

ibeam  ibeam2

       - iClear™ - система за адаптивно потискане на зърнистите артефакти (speckle suppression) – иновативна технология с настройка на няколко степени, която:

 • намалява шума / отблясъците и така значително подобрява тъканната диференциация
 • подобрява дефинирането на границите и увеличава диагностичната акуратност
 • подобрява контрастната резолюция, запазвайки отлична пространствена резолюция

iClear

- "3Т" трансдюсерна технология - патентовани от Mindray специална конструкция и материали на трансдюсерите, които подобряват съотношението сигнал/шум, позволяват постигането на широк честотен обхват и дълбока пенетрация.

3t

- Frequency Compounding Imaging (FCI) - Честотно комбиниране: излъчване на няколко честоти за едноврмено ясно визуализиране на близко, средно и дълбоко поле.

freguency compound

High Sensitivity Flow - технология за по-добра визуализация на кръвният ток. Подпомага оценката на малки съдове с повече диагностични детайли. 

 

iScan Helper - Специализиран вграден образователен инструмент, осигуряващ на потребителите насоки за „как и какво“ в ехографското сканиране. iScanHelper включва анатомични илюстрации, стандартни ултразвукови изображения, референтни снимки и съвети за умело сканиране.

iScanHelper AG   iScanHelper

iPage - Генерира множество паралелни обемни срезове за изследване на структурите

N3 iPage

 SmatrNT - Автоматична функцияза дефиниране областите на нухалната транслуценция и извеждане на резултатите от измерванията

N3 SmartNT

SmatrOB - Автоматични имервания на най-чести изследваните биометрични параметри на фетуса BPD, OFD, HC, AC, FL

N3 SmartOB

TDI - TDI и TDI Quantification Analysis - Тъканен доплер (4 вида: TVI/TVD/TVM/TEI) за качествен и количуствен анализ

DC-8 TDI-QA 1

Free Xross M - Анаточичен М-режим по три произволни оси. Визуализиране до три М-оси, които могат да се поставят на произволно място и под всякакъв ъгъл. Осигурявате си по-прецизно анатомично наблюдение. Лесно получавате изображения при трудни пациенти.

Cardio N3 M-mode

iScape - Панорамни изображения в реално време за по-добро възприемане на анатомичните структури, особено полезна функция при проследяване на патологии.

 N3-iScape

Auto IMT - Автоматично откриване и измерване на intima-media thickness

 N3-AtoIMT   N3-AtoIMT-2   N3-AtoIMT-3

 

iLive - изключително реалистични 3D/4D изображения. Режим с 3 настройки за подаване на светлина: паралелна, фенерче и обща осветеност, с възможност за регулиране ефектите на сянката. Режимът е достъпен при модели ехографи Resona 7 и DC-80A. 

ВИДЕО демонстрация можете да видите ТУК

iLivePro 

 

 
Още в тази категория: iLive »