Медцински електронен магазин Инфинита

easy scan   easi-scan-curve-bovine-ultrasound-2

 Easy-Scan                      Easy-Scan Curve

 

duo scan                      Ovi-Scan

Duo-Scan                        Ovi-Scan