Медцински електронен магазин Инфинита

Мисия: Модерно и достъпно здравеопазване за зряло морално общество


Мисията на Инфинита е със своята дейност да допринасяме за изграждането на развито и здраво общество с отговорно отношение към бъдещото поколение.

С предоставяните от нас услуги по осигуряването на надеждна медицинска апаратура и оборудване, обучения и консултации съдействаме на лекарите да практикуват с повече увереност достъпно и модерно здравеопазване и да предоставят качествени медицински услуги на населението.