Медцински електронен магазин Инфинита

Статии

 

  

„ИНФИНИТА“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-27164-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Целта на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Общата стойност на проекта е 10 000,00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%, от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проектът стартира на 18.01.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.