Медцински електронен магазин Инфинита

Актуални новини

Уъркшоп Миокардна механика чрез Speckle tracking ехокардиография

20221119 Workshop Cardiology Kinova mailing

Повече за курса

Уъркшопът е подходящ за всички с интерес към ехокардиография. Курсът предлага:
• Практическо HANDS ON обучение по Speckle tracking ехокардиография, базирана на реални случаи и цялостно обучение
• Практически подход към диагностика и вземане на клинични решения с помощта на най-съвременните улразвукови апарати в медицината
• Целта на обучението е да се осигури когнитивен подход към диагностицирането, вземането на клинични решения и уменията за управление при грижата за сърдечни пациенти, използвайки ехо изображения и безпроблемно интегриране на усъвършенствани образни методи.

Лекторът

Проф. Елена Кинова работи в Клиника по кардиология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" София. Завършила е МУ Плевен. Специалните професионални интереси на проф. Кинова са исхемична болест на сърцето, кардиомиопатии, сърдечна недостатъчност, съвременни ехокардиографски методи. През тази година тя получава приз за цялостен принос в развитието на ехокардиографията и образната диагностика в България.
Проф. Кинова е член на УС на Асоциация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията, член на УС на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията и управител на Ортопедичен център Кинов.

Регистрация

Таксата за участие е 490 лв. с ДДС, платими по банков път в 5-дневен срок от получаване на фактурата.
Местата в курса са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата. 
Място на провеждане: Инфинита Академи София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. Генерал Александър Суворов №127, тел. 0700 20 640

Програмата

20221119 Workshop Cardiology Kinova Flyer2p

 

20221119 Workshop Cardiology Kinova-07

Модулен курс по ортопедия и травматология

Workshop BAVOT1 mailing

Българска Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология и Инфинита Академия  имат удоволствието да Ви поканят на "Практически курсове по ортопедия и травматология" (Модул 1) за ветеринарни специалисти разделен на 4 части: 

Част 1 Въведение в ортопедията - 22-23 октомври 2022

Част 2 Остеосинтези с външна костна фиксация - 13 ноември 2022

Част 3 Остеосинтези с плаки - 13 януари 2023

Част 4 Сложни фрактури и усложнения  - 10 март 2023

За кого е подходящ курсът?

Модулното обучение в подходящо за всички ветеринарни лекари, както и за специалисти без практически опит, вкл. и студенти завършили 4-ти курс на обучение.

ВАЖНО! Първата част е задължителен елемент  за участие в другите части от Модула.

Лектори

д-р Владислав Златинов, д-р Светослав Христов, д-р Симеон Пачев -младши, д-р Влади Кирилов, д-р Георги Николов, Д-р Иван Калмуков, д-р Васил Капашиков, д-р Цветан Иванов, д-р Димитър Димитров, д-р Асен Милев

Място на провеждане

Всички обучения ще се проведат в центъра на обучения Инфинита Академи. 

Адрес: гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов №127

>> за да видите на карта, кликнете ТУК<< 

Такса за участие

Цена на курс - 1080 лв. с ДДС

Цена за целия модул - 4320 лв. с ДДС

ОТСТЪПКИ: 

10%  - при  записване на всички части от Модул 1

15% - специална отсъпка за членове на БАВОТ, не се комбинира с други отсъпки

Регистрация

Местата за всеки от курсовете са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата.

рег-01

 

 

Програмата

 

Workshop BAVOT BG 2022 Programme 1

Workshop BAVOT BG 2022 Programme 2

Workshop BAVOT BG 2022 Programme 3

Workshop BAVOT BG 2022 Programme 4

 

Практически курсове по коленна хирургия

 

Workshop BAVOT TPLO 17-18.09.22 mailing

 

Инфинита Академи и Българската Асоциация по Ветеринарна 

 

Ортопедия и Травматология

 

представят  Практически курс по Хирургия на коляното

 

Курсът се фокусира върху диагностиката и лечението на две често срещани патологии на коляното при дребните животни - луксация на патела и увреждане на предната кръстна връзка.

Курсът се състои от четири части, организирани като две различни събития, с интервал от около 4 месеца. Първите две части са въведение по темите, вторите части засягат по детайлно TPLO  техниката и по-сложни оперативни техники за пателарна луксация.

 • Подход към луксация на патела - основни техники - част I - 17 септември  2022
 • Въведение TPLO-част I - 18 септември 2022
 • Корективни остеотомии при  луксацията на пателата - част II - първо  тримесечие 2023
 • TPLO техника - напреднали - част II - първо тримесечие  2023

Цели на обучението

 • Разпознаване на нормалната анатомия и функция на коленната става и етиопатогенезата на пателарната луксация и увреждането на предната кръстна връзка.
 • Разпознаване на клинични и радиографски методи за диагностициране им.
 • Изучаване и прилагане на различните методи за лечение при пателарната луксация, според клиничната степен на анатомичната конформация.  
 • Придобиване на практически умения за лечение на луксация на пателата чрез рутинна техники - транспозиция на тибиалния гребен и трохлеопластика (част I) и по-сложни процедури като дистална феморална и проксимална тибиална остеотомия (част II).
 • Придобиване на практически умения за извършване на TPLO техника- златния стандарт за лечение на скъсване на предна кръстна връзка.
 • Разпознаване на рисковете и потенциалните интраоперативни усложнения, свързани с хирургичните техники.
 • Разпознаване и изграждане на стратегии за лечение на най-честите интра-оперативни и пост-оперативни  усложнения при тези хирургични техники. 

За кого е подходящ курсът?

 • Модулният курс е подходящ за ветеринарни лекари с базисен опит в областта на ортопедията - необходими са минимум познания и умения във фиксацията на фрактури. 
 • Присъствието в част I е задължително за участие в част II.

Програмата

Program Пателарна луксация

 

Program TPLO

 

Лектори:

Д-р Димитър Димитров, Д-р Владислав Златинов, Д-р Симеон Пачев-младши, Д-р Иван Калмуков, Д-р Влади Кирилов, Д-р Цветан Иванов, Д-р Светослав Христов

Място на провеждане

Всички обучения ще се проведат в центъра на обучения Инфинита Академи. 

Адрес: гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов №127

>> за да видите на карта, кликнете ТУК<< 

Такса за участие

 • Подход към луксация на патела - основни техники - част I - 1250 лв. с ДДС
 • Въведение TPLO-част I -  1250 лв. с ДДС

При записване и плащане на първите две части ще имате 10% отстъпка от таксата.

ИЛИ 

15% отстъпка   за всички членове на БАВОТ, платили членски внос за 2022 г. , която не се комбинира  с други отстъпки обявени по -горе. 

Регистрация

Местата за всеки от курсовете са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата.

 рег-01

 

 

 

 

Ехография на коремна кухина за ветеринарни специалисти - основен курс

20220514-15 Title 

След огромния интерес и изключително положителната обратна връзка за проведените до момента два обучителни курса "Ехография на коремна кухина - basic" за ветеринарни лекари, решихме да затворим годишния обучителен цикъл по ехография с нов  двудневен теоретичен и практически основен курс. Надяваме се всички, които не успяха да се включат в предишните обучения, да могат да го направят сега. 

ЗА КУРСА

Образните методи за изследване търпят постоянно усъвършенстване. Те целят максимално щадене на пациента и в същото време детайлно и точно представяне на наблюдавания орган. Това е причина за все по-масовото навлизане на ехографията във ветеринарната практика.  
По време на курса ще бъде представена добре подбрана и систематизирана практическа информация. Ще се въведат основни понятия и принципи на работа, с множество практични съвети за правилното провеждане и интерпретиране на ехографския преглед. Всеки ще има възможност да работи с реални пациенти и сам да направи всички описани в програмата срезове с и без инструктор. Практическата работа ще бъде на малки групи от по четири човека, с отделен инструктор и пациент.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ?

Курсът е подходящ  за всички колеги ветеринарни лекари или студенти с интерес в областта на ехографията като образна диагностика. След края на курса всеки от участниците ще може да открива и описва повечето от органите в коремната кухина и да разпознава нормалната им ехографска находка, както и множество патологии. 

ПРОГРАМАТА

20220514-15 Programme

 

ЛЕКТОР

 

Dr.Georgiev

 

Д-р Ранко Георгиев

 

Д-р Георгиев е завършил Тракийския университет в Стара Загора със специалност Ветеринарна медицина (випуск 1998). 

Той е един от създателите на Централна Ветеринарна клиника и от вече почти 10 години е водещ специалист там.

Има богат клиничен опит в областта на Кардиология и Образна диагностика. Бил е на множество специализации и стажове в чужбина с фокус кардиология, хирургия на меки тъкани, вътрешни болести и образна диагностика, най-интересните от които в Colorado Teaching Hospital под ръководството на Dr Chris Orton и June Boon, и в университета в Davis – California с Dr Mark Kittleson. 

Участва в редица научни проекти и е автор множество статии в тематични издания (вкл. JVC – Journal of Veterinary Cardiology).

КОГА?

Уъркшопът ще се проведе на 14-15.05.2022 г. 

КЪДЕ?
Инфинита Академия

Адрес: гр. София, ж.к.Бъкстон, ул. Александър Суворов №127

>> за КАРТА кликнете тук <<

 

Такса за участие

Таксата за участие в курса е 900 лева с ДДС, платими по банков път в петдневен срок от получаване на проформа фактурата.

Регистрация

Местата в курса са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата. 

 reg-03

 

 

Уъркшоп Клинична патология - нов курс 13-14.04.2022 г.

Workshop Lab landing

 

Кратка информация за курса

Този курс е подходящ за колеги с минимална теоретична подготовка в областта на клиничната патология. Ще се проведе в два последователни дни и включва теоретична и практическа част.
По време на курса ще се разгледат различни клинични случаи ще бъдат представени много практически насоки за работа.

Кога ще се проведе?

13 и 14 април  2022 г.

 

Къде? Инфинита Академия

 

Адрес: гр. София, ж.к.Бъкстон, ул. Ген. Александър Суворов №127

 

>> за КАРТА кликнете тук <<

 

Лекторът

Д-р Аглика Йорданова е завършила ветеринарна медицина в Тракийския университет в Стара Загора. Има специализации в САЩ и Канада, член е на Canadian Veterinary Medical Association, a от 2009 e член на British Columbia Vet. Med. Association и член на ESVE ( European Society of Veterinary Endocrinology) от 2017г . Има две специализации към ESAVS - по Вътрешни болести и по Онкология.
Д-р Йорданова е част от екипа на Централна Ветеринарна клиника.

Програмата

Workshop Lab A4 program

 

Такса за участие

Цената на курса е 800 лева с ДДС при записване до 02.04.2022г. или 900 лева с ДДС до 10.04.2022г., платими по банков път след получаване на проформа фактура.

Регистрация

Местата в курса са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащането на такса до 72 часа от получаването на проформа фактура.

 

Workshop Lab-09

 

 

Анестезиология и контрол на болката

Workshop Anaesthesia Web

 

Кратка информация за курса

Курсът е предназначен за ветеринарни лекари, стажанти или техници без опит или с минимален такъв в анестезията на кучета и котки.
Целта на курса е запознаване с безопасни и лесноприложими похвати при седацията и общата анестезия на пациентите в ежедневната клинична практика, придобиване на увереност за използването им в клиничната практика. Ще бъдат представени основни теоретични познания в различни аспекти на анестезиологията, както и практични умения при работа с апаратура и реални пациенти под обща анестезия.

Лекторите

Workshop Anaesthesia Lecturers

 

Програмата

Workshop Anaesthesia programme

Такса за участие

Цената на курса е 800 лева с ДДС при записване до 02.04.2022г. или 900 лева с ДДС до 15.04.2022г., платими по банков път след получаване на проформа фактура.

Регистрация

Местата в курса са 15 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащането на такса до 72 часа от получаването на проформа фактура.

Workshop Anaesthesia reg

 

Уъркшоп Детска нефрология и гастроентерология - 18.06.2022 г.

Flyer Pediatrics-1

       КОГА?

       Уъркшопът ще се проведе на 18.06.2022 г.

       КЪДЕ?
       Инфинита Академия

       Адрес: гр. София, ж.к.Бъкстон, ул. Александър Суворов №127

             >> за КАРТА кликнете тук <<

 

        ПРОГРАМАТА

Flyer Pediatrics-2

РЕГИСТРАЦИЯ

 

Практически и теоретичен основен обучителен курс Ехокардиография при спешни случаи с доц. Христова - 20.03.2022 г

ПРОГРАМА

 

 Announcement Cardidiology Hristova mailing

8:30 Регистрация

9:00 -10:30 I част

 • Ултразвукова физика, налагания и кнобология
 • ЛК Функция и УО
 • ДК дисфункция
 • ЕхоКГ оценка при хиповолемия и отговор при обемно обременяване
 • ЕхоКГ при белодробен емболизъм
 • Перикардна тампонада
 • ЕхоКГ и шок

10:30 – 10:45 Кафе пауза

10:45 -12:30 – II част

 • Белодробна УЗД

12:30-13:30 – Обяд

13:30 -15:30 – Практическа част

 • Сканиране с пациенти - 3 работни места

15:30 -15:45 Кафе пауза

15:45- 16:00 Въпроси и отговори

 

Цена на курса - 390 лв. с вкл. ДДС, платима до 13.03.2022 г., 460 лв. с ДДС след 13.03.2022 г.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

 

 

SonoSkills - INTERNATIONAL EDUCATION OF DIAGNOSTIC MSK ULTRASOUND

 

level1-flyer-sofia-eng1-02

 

 Забележка: Обучението ще се проведе на английски език. 

 

REGISTRATION

 

Уъркшоп Клинична патология

 

 

Workshop Lab A4 info

programme 23-24.02.2022-01-02

Практически курсове по ортопедия и травматология Модул 1

Workshop BAVOT site

Българска Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология и Инфинита Академия  имат удоволствието да Ви поканят на "Практически курсове по ортопедия и травматология" (Модул 1) за ветеринарни специалисти разделен на 4 части: 

 

Част 1 Въведение в ортопедията 

За кого е подходящ курса:

Тази част на курса е подходяща за всички ветеринарни лекари, както и за специалисти без практически опит, вкл. и студенти завършили 4-ти курс на обучение.

Кога ще се проведе? 

15 и 16 януари  2022 г.

Къде? Инфинита Академия

Адрес: гр. София, ж.к.Бъкстон, ул. Ген. Александър Суворов №127 

>> за КАРТА кликнете тук <<

 Във връзка със заповедта на Министерството на здравеопазването в сила от 21.10.2021 г., моля да имате предвид, че всички участници ще бъдат допускани до курса само при представяне на зелен сертификат, а именно:  удостоверение за завършен цикъл на ваксинация или удостоверение за преболедувал, по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021г. на министъра на здравеопазването или - отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването

 

Workshop BAVOT lectures

Програмата:

BAVOT Page2 Booksheet1 Booksheet2

 

За останалите части от модул 1

Част 2
Остеосинтези с външна костна фиксация - 19 февруари 2022

Лектори: Д-р Светослав Христов, Д-р Владислав Златинов, Д-р Георги Николов, Д-р Цветан Иванов

program

 

Част 3
Остеосинтези с плаки - 26 март 2022

Лектори: Д-р Владислав Златинов, Д-р Светослав Христов, Д-р Симеон Пачев -младши 

Асистенти: Д-р Асен Милев, Д-р  Димитър Димитров, Д-р Димитър Иванов, Д-р Васил Капашиков,

Д-р Цветан Иванов, Д-р Георги Николов

 

Част 4
Сложни фрактури и усложнения -2 април 2022

Лектори: Д-р Светослав Христов, Д-р Владислав Златинов, Д-р Георги Николов, Д-р Цветан Иванов

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

Местата в курса са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата, до 72 часа след получаване на проформа фактурата. Неплатени след това регистрации се считат за невалидни.

 

Таксата може да бъде заплатена по банков път до 01.11.2021г.

За плащане по банков път:

Основание: Участие Практически курс Ортопедия и Травматология <Име на участник>

Получател: Инфинита ООД 

Банкова сметка: ПроКредит Банк

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG96PRCB92301040861822

 

 

 

Уъркшоп Фокусирана ехография (POCUS)

Announcement-3

Инфинита Академия и доц. д-р Чернодрински имат удоволствието да поканят всички лекари и стажанти на предстоящия изключително актуален курс по Фокусирана ехография (POCUS). 

За курса

По време на уъркшопа участниците ще имат възможност да упражнят фокусно сканиране на сърце, бял дроб, вени, корем и протоколи при COVID-19, шок и травма.  

ПРОГРАМА

8.30

Регистрация

9:00 

Обзор на приложенията на фокусирана ехография   - сърце, бял дроб

9.40  Практическа част
10.30 Кафе пауза
10.45 Сканиране на вени и корем
11.15 Практическа част
12.00 Протоколи при остра дихателна недостатъчност, шок, Ковид-19, травма
13.00  Кафе пауза
13.15  Ехографски находки
13.45  Препоръки за практиката
14.00  Дискусии

За кого е подходящ курса

Курсът е подходящ за лекари и стажанти, които искат за задълбочат своите познания в областта бързата ехографска диагностика в спешната помощ. 

Лектор

Chernodrinski

Доцент Д-р Стефан Чернодрински завършва Медицинска Академия София през 1995 година. Започва работа в болницата в Ботунец, после специализира вътрешни болести в Пета градска болница. През 2004 г. заминава за Чикаго за специализация по вътрешни болести в болница Кук Каунти. След приключването ѝ остава в същата болница до 2015г., когато се мести в Университетската болница на Илинойс в Чикаго, където работи и в момента. Работи и в спешно от деление във Ветеранската Администрация. Преподава на студенти и специализанти, ръководи собствена специализантска програма по фокусиран ултразвук.

КОГА?

Уъркшопът ще се проведе на 11.09.2021 г. от 08:30 часа.

КЪДЕ?
Инфинита Академия

Адрес: гр. София, ж.к.Бъкстон, ул. Ген. Александър Суворов №127

>> за КАРТА кликнете тук <<

РЕГИСТРАЦИЯ

Местата в курса са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата, до 72 часа след получаване на проформа фактурата. Неплатени след това регистрации се считат за невалидни.

Можете да се запишете във формата за участие ТУК

Таксата може да бъде заплатена по банков път до 09.09.2021г.

За лекари-специалисти - 60 лв. с ДДС 

За стажанти - 30 лв. с ДДС

За плащане по банков път

Основание: Участие курс POCUS <Име на участник>

Получател: Инфинита ООД

Банкова сметка: ПроКредит Банк

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG96PRCB92301040861822

 

Серия уебинари за ехографско изследване на черен дроб

1620984268723

 


Искате ли да разберете повече от споделения опит за ехографския преглед на черния дроб от един от водещите международни експерти? Европейската програма M-ELITE Webinar е създадена за Вас и е напълно БЕЗПЛАТНА!

Лектор ще бъде д-р Павлос С. Зумпулис, доктор по радиология, основател и ръководител на отдел за ултразвук в Echomed, бивш президент на Гръцката асоциация за ултразвук в медицината и биологията, който ще сподели най-новите знания за ултразвуковото изследване черен дроб.

Уебинарът ще се проведе в две части. 

Първата е на 20. май 2021 г. от 18:00 до 19:30 часа българско време 

Темата е Liver Ultrasound Examination

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, за да запазите своето място. Местата са ограничени.

 

Втората е на 6. юни 2021 г. също от 18:00 до 19:30 часа българско време

Темата е Share-Wave еластография - The Liver through SWE/STE Examination

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, за да запазите своето място. Местата са ограничени.

 

Не пропускайте възможността да чуете интересна информация от един от най-титулуваните експерти по ултразвук.

ВАЖНО! Уебинарите са на английски език.

 

Еластография на гърди и мускулно-скелетна система

BreatMSK Webinar1

 

Инфинита и Mindray имат удоволствието да ви поканят да участвате в международен онлайн уебинар, посветен на еластографията на гърди и мускуло-скелетна система.

Уебинарът ще се проведе на 8 май 2021 г. и ще започне от 11:00 часа българско време.

За нас е чест да представим участниците в уебинара, сред които известният експерт проф. Ричард Г. Бар (Richard Barr), който ще сподели информация за shearwave еластографията и проф. Хакки Каракас (Hakki Karakas) за техническия акпект, като ще бъдат разгледани и клинични случаи на еластография на гърди.

Не пропускайте възможността да чуете интересна информация от видни експерти по ултразвук.

 

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ

 

 

 

Как да ограничим разпространението на Covid-19?

RapidTest-Infinita Article

Когато здравната система не издържа, а резултата от PCR тестовете излиза бавно, навременната реакция и лечение са от ключово значение.

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ САМИ?

 • Максимално да ограничим контактите си лице в лице
 • Да носим навсякъде извън дома лични предпазни средства с висока степен на защита
 • Да не пренебрегваме първите симптоми и да се тестваме навреме

PCR или БЪРЗ ТЕСТ?

Вече почти всеки има близък приятел или колега, заразен с COVID-19. По време на брифинга на 29.10.2020 г. проф. Кантарджиев (линк) призова към ползване на бързи тестове за COVID-19 диагностика. Днес, половин месец по-късно, ситуацията изглежда още по-стряскаща. Не политиката, а абсолютната необходимост станаха причина за този призив на Министерството на здравеопазването.

Шансът за контакт с болен от коронавирус пред лабораториите е голям. Чакането на опашки също не е приятно. Без да добавяме колко струва PCR изследването. А ако скоро отново имате съмнения? Колко пъти можем да платим PRC изследване?

ИМА ЛИ СИГУРНО, БЪРЗО и ЕВТИНО РЕШЕНИЕ?

Да, и това не е оксиморон. Именно това е целта на разработените БЪРЗИ ТЕСТОВЕ – да бъдат бърз, достъпен, лесен и най-важното – ефективен начин за диагностика.

Какво представляват БЪРЗИТЕ ТЕСТОВЕ и защо са толкова препоръчвани?

За предпочитане е да използвате бърз тест, който отчита отделно IgM и IgG антитела. Наличието само IgM антитела свидетелства за текуща остра вирусна инфекция. Обикновено те могат да бъдат открити на втория-третия ден след проява на първа клиника. Положителен тест за IgG е показател за вече изградени антитела, което се случва след 6-тия ден. Подробна интерпретация на резултатите можете да видите на ТУК. Дори при отрицателен PCR тест, антителните тестове успяват да открият вируса чрез наличието на IgM тела.

Как се прави БЪРЗ ТЕСТ?

How to make the test

Къде е препоръчително използването на БЪРЗИ ТЕСТОВЕ?

Икономически изгодни, те са особено препоръчителни за тестване на по-голяма група хора, които работят заедно или имат пряк контакт с човек, диагностициран с COVID-19 или има изразена симптоматика. Препоръчителни са за медицински колективи, фирми, чиито служители работят в офиса, предприятия, училища и детски градини, държавни учреждения и т.н.

Каквато и форма за тестване да изберете – ако имате симптоми, не ги пренебрегвайте, а направете тест. БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ!

Защо ултразвуковото изследване на бял дроб е по-ефективно от други методи за COVID-19 диагностика?

Още в първите месеци на COVID-19 епидемията китайските медицински специалисти от епицентъра на заболяването установиха, че сред най-ефективните, лесни за използване и точни методи за диагностика на заболяването е УЛТРАЗВУКОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. Техният опит послужи като отправна точка за редица последващи изследвания. По-късно редица техни колеги от други страни също започнаха все по-често да използват този метод.

Престижното издание Medscape публикува изследване, направено от екипа на д-р Кендра Мендез от Университетска болница Темпъл във Филаделфия, САЩ. Те установяват, че ултразвукът на белите дробове е по-добър от рентгеновия анализ на гръдния кош за диагностика на пневмония COVID-19.

"Продължаваме да се сблъскваме с диагностично предизвикателство - пациентите често имат неясна и неспецифична клиника" - споделя д-р Кендра Мендез, по време на презентацията си в Американския колеж по спешна медицина. Изследователи от нейния център сравняват диагностичните методи и достигат до недвусмислено заключение.

Д-р Мендез потвърждава, че белодробната ултразвукова чувствителност превъзхожда рентгенографията на гръдния кош. Те правят изследване, като сравняват диагностичните показатели на ултразвук на белите дробове и рентгенография при 143 пълнолетни пациента. Всички те имат сходна симптоматика - температура над 38° C, сърдечна честота над 100 удара в минута, честота на дишане от 16 об/мин. или по-висока, сатурация по-ниска от 94% и комбинация от кашлица, диспнея, миалгия, агеузия и аносмия.

Как протича изследването?

Правят се последователно ултразвуково изследване на бял дроб (LUS) и рентгенография (CXR). За окончателна диагноза инфекцията с COVID-19 се потвърждава с компютърна томография без контрастно вещество (NCCT), приета за диагностичен стандарт, с почти перфектна чувствителност за атипична пневмония.

LUS Mindray

Резултати

Потвърдени случаи от NCCT
При 70 пациенти с положителни резултати от LUS и CXR тест, 58 са имали положителен NCCT.

При 42 пациенти с положителен LUS и отрицателен CXR, само 23 са имали положителен NCCT.

При шестте пациенти, които са имали положителен CXR и отрицателен LUS, няма положителни NCCT, което показва, че ултразвукът на белия дроб е най-надеждният показател.

Д-р Мендез съобщава, че LUS има чувствителност от 97,6% (95% доверителен интервал [CI], 91,6 - 99,7) в сравнение с CXR при 69,9% (95% CI, 58,8 - 79,5). Специфичността е 33,3% (95% CI, 16,5 - 54,0) за LUS и 44,4% (95% CI, 25,5 - 64,7) за CXR.

От изследваните 143 пациенти, 27 са определени от екипа на спешна помощ като "нискорискови", а 6 са приети за алтернативна диагностика, с което общия брой изследвания оставяйки изследвана популация от 110 пациенти. От тях 81 са положителни за COVID-19 с NCCT, с разпространение на заболяването от 75%.

Пълното изследване можете да прочетете ТУК

Повече информация за методиката за ултразвуково изследване при COVID симптоматика можете да видите ТУК.

Подробно видео за използване и интерпретиране ехографските на изследвания на бeлите дробове ТУК.

 

Онлайн обучение по ехография по време на 37-мата Национална среща на АСМБ

Тази година беше свързана с много предизвикателства. Едно от тях беше обучението на всякакви нива. Със ситуацията по отличен начин се справиха колегите от Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ). 37-мата Национална среща се проведе изцяло в онлайн платформите, включително всички уъркшопи и курсове, при стриктна организация

В изданието Инфинита се включи безвъзмездно с два ехографски курса. Благодарим на д-р Кирил Ангелов, който прие предизвикатекството заедно с нас.

Горди сме, че можем да допренесем за обучението на бъдещите медици. 

DrAlexanderGrozdevInfinita Certificate 37 NGA AMSB

 

Курс по Образна диагностика Рентгенография за ветеринарни лекари

Announcement CVC Radiology 2021

Курс по Образна диагностика Рентгенография за ветеринарни лекари

Централна Ветеринарна Клиника и Инфинита имат удоволствието да Ви поканят на обучителен курс "Образна Диагностика Рентгенография" за ветеринарни специалисти.

Курсът е разделен в четири еднодневни модула.

ЗА КУРСА

Заповядайте на курса и развийте мултидисциплинарен подход към рентгенологията! По време на обучението ще се запознаете с основите на работа с радиологично оборудване и новите технологии в диагностичните процедури. Провеждани от опитни клиницисти, нашите семинари ще ви преведат през теорията и практиката на общите аспекти на рентгенологията.

По време на курса ще бъде представена добре подбрана и систематизирана практическа информация. След завършването на този практически курс, всеки от участниците ще бъде запознат с основните принципи за получаване и интерпретиране на ретнгенографии. Ще бъдете запознати със  стандартните проекции (както и някои специфични), с полезни техники за получаване на качествен образ, избягване на артефакти при рентгеногарфиите. Теоретичната подготовка ще Ви запознае с чести патологични състояния, а практическите дискусии ще дадат възможност за упражнение в разпознаването и интерпретиране на различни заболявания. 

>>> МОДУЛ 1 ГРЪДЕН КОШ

 program-1 2021

>>> МОДУЛ 2 КОРЕМНА КУХИНА

program-2 2021

 

>>> МОДУЛ 3 АПЕНДИКУЛАРЕН СКЕЛЕТ

program-3 2021

>>> МОДУЛ 4 АКСИАЛЕН СКЕЛЕТ

 program-4 2021

КОГА?

Модулите ще се проведат както следва:

Модул 1 Гръден кош - 02.10.2021 г.
Модул 2 Коремна кухина - 03.10.2021 г.
Модул 3 Апендикуларен скелет - 09.10.2021 г.
Модул 4 Аксиалния скелет - 10.10.2021 г.

КЪДЕ?
Инфинита Академия

Адрес: гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Генерал Ал. Суворов №127

>> за КАРТА кликнете тук <<

РЕГИСТРАЦИЯ

Местата в курса са 20 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата, до 72 часа след получаване на проформа фактурата. Неплатени след това регистрации се считат за невалидни.

Можете да се запишете във формата за участие ТУК

Плащане по банков път до 24.09.2021г. - 320 лв. с ДДС за всеки от модулите, 1000 лв. с ДДС комплексна цена за всички модули.

Плащане след 24.09.2021г. или в брой в деня на провеждане на курса - 350 лв. с ДДС за всеки от модулите, 1200 лв. за всички модули.

За плащане по банков път

Основание: Участие курс Рентгенография <Име на участник>

Получател: Инфинита ООД

Банкова сметка: ПроКредит Банк

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG96PRCB92301040861822

 

Уъркшоп Детска нефрология и гастроентерология

Уъркшоп Детска нефрология и гастроентерология

Академия Инфинита има удоволствието да ви покани на еднодневен теоретичен и практически обучителен курс по Детска нефрология и гастроентерология

За курса

Еднодневният уъркшоп по Детска нефрология и гастроентерология ще се проведе на 31.10.2020 г. в учебната зала на Инфинита Академия в гр. София.
Ще се коментират основни понятия и принципи на работа, с множество практични съвети за правилното провеждане и интерпретиране на ехографския преглед. Курсът включва практически упражнения и наблюдение на интересни клинични случаи и патология. Всеки ще има възможност да работи с реален пациент. Групата е малка и ще се работи на три до четири маси паралелно.
Максимален брой участници - 16. 

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за всички колеги или студенти с интерес в областта на ехографията като образна диагностика в педиатричната нефрология и гастроентерология.

Програмата

program 

Лектори
Доц. д-р Мария Гайдарова е специалист по детска нефрология, с дългогодишен опит в областта на вродените аномалии на отделителната система, инфекциите на пикочните пътища, образните изследвания на отделителната система. Доц. Гайдарова е Началник на Клиниката по детска нефрология и хемодиализа на СБАЛДБ – гр. София.

Д-р Деница Кофинова е асистент в Клиника по детска гастроентерология, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев" София. Тя е един от малкото специалисти, занимаващ се с еластографска диагностика в педиатрията, а през 2020 г. защитава дисертационен труд върху 2D Shear wave еластография. През 2020 г. получава награда за млад учен „Акад. Асен Хаджиолов" в областта на клиничните науки.

Кога?

Уъркшопът ще се проведе на 31.10.2020 г.

Къде?
Инфинита Академия

Адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 426А, вх. В, ет. 1, офис 1

>> за КАРТА кликнете тук <<

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Местата в курса са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата.

Можете да се запишете във формата за участие ТУК

Плащане по банков път до 23.10.2020г. - 240 лв. с ДДС

Плащане след 23.10.2020 или в брой в деня на провеждане на курса - 290 лв. с ДДС

За плащане по банков път

Основание: Участие курс педиатрия <Име на участник>

Получател: Инфинита ООД

Банкова сметка: ПроКредит Банк

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG96PRCB92301040861822

 

 

Ехография на коремна кухина за ветеринарни специалисти - основен курс

Ехография на коремна кухина

за ветеринарни специалисти

/основен курс/

След огромния интерес и изключително положителната обратна връзка за проведените до момента два обучителни курса "Ехография на коремна кухина - basic" за ветеринарни лекари, решихме да затворим годишния обучителен цикъл по ехография с нов  двудневен теоретичен и практически основен курс. Надяваме се всички, които не успяха да се включат в предишните обучения, да могат да го направят сега. 

ЗА КУРСА

Образните методи за изследване търпят постоянно усъвършенстване. Те целят максимално щадене на пациента и в същото време детайлно и точно представяне на наблюдавания орган. Това е причина за все по-масовото навлизане на ехографията във ветеринарната практика.  
По време на курса ще бъде представена добре подбрана и систематизирана практическа информация. Ще се въведат основни понятия и принципи на работа, с множество практични съвети за правилното провеждане и интерпретиране на ехографския преглед. Всеки ще има възможност да работи с реални пациенти и сам да направи всички описани в програмата срезове с и без инструктор. Практическата работа ще бъде на малки групи от по четири човека, с отделен инструктор и пациент.

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ?

Курсът е подходящ  за всички колеги ветеринарни лекари или студенти с интерес в областта на ехографията като образна диагностика. След края на курса всеки от участниците ще може да открива и описва повечето от органите в коремната кухина и да разпознава нормалната им ехографска находка, както и множество патологии.

 

ПРОГРАМАТА

program 


 
ЛЕКТОР

Dr.Georgiev

Д-р Ранко Георгиев

Д-р Георгиев е завършил Тракийския университет в Стара Загора със специалност Ветеринарна медицина (випуск 1998). 

Той е един от създателите на Централна Ветеринарна клиника и от вече почти 10 години е водещ специалист там.

Има богат клиничен опит в областта на Кардиология и Образна диагностика. Бил е на множество специализации и стажове в чужбина с фокус кардиология, хирургия на меки тъкани, вътрешни болести и образна диагностика, най-интересните от които в Colorado Teaching Hospital под ръководството на Dr Chris Orton и June Boon, и в университета в Davis – California с Dr Mark Kittleson. 

Участва в редица научни проекти и е автор множество статии в тематични издания (вкл. JVC – Journal of Veterinary Cardiology).

 

КОГА?

Уъркшопът ще се проведе на 08-09.11.2020 г. 

 

КЪДЕ?
Инфинита Академия

Адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 426А, вх. В, ет. 1, офис 1

>> за КАРТА кликнете тук <<

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Местата в курса са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата. 

Можете да се запишете във формата за участие ТУК

Плащане по банков път до 02.11.2020г. - 600 лв. с ДДС

Плащане след 02.11.2020 или в брой в деня на провеждане на курса - 680 лв. с ДДС

За плащане по банков път

Основание: Участие курс ехография на корем <Име на участник>

Получател: Инфинита ООД

Банкова сметка: ПроКредит Банк

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG96PRCB92301040861822

EU Educational Liver Care Webinar

 

 

Уважаеми колеги гастроентеролози и хепатолози,


Сърдечно ви каним да се присъедините към нашата БЕЗПЛАТНА онлайн лекция , която ще се проведе на 15.10.2020 г. от 18:00 до 20:00 часаВ нея ще участват група известни международни експерти, които ще споделят най-новите си познания и практически опит в областта на ултразвуковите подходи при диагностицирането на чернодробни заболявания.
След края на презентацията ще имате възможност да се включите в дискусия на живо.

 

Ще бъдат обхванати теми, като:

 

• Прегледи на ниско-контрастни изображения
• Share Wave еластография при чернодробни приложения
• CEUS с висока честота на кадрите и интервенционални подходи
• Съдова образна система с висока разделителна способност за диагностична и интервенционна ехография на черен дроб

 

Информация за лекторите:

Проф. Фабрицио Калиада
Университет в Павия, Фондация "Неврологичен институт Мондино", Павия, Италия

Проф. Джована Ферайоли
Университет в Павия, болница Св. Матео, Павия, Италия

Франческо Джангрегорио. м.д.
Училище по гастроентерология (SIUMB), болница Guglielmo da Saliceto, Пиаченца, Италия

Проф. Ернст-Михаел Юнг
Университетска болница в Регенсбург, Регенсбург, Германия

Събитието ще се проведе на английски език! 
Участието е напълно БЕЗПЛАТНО!

Регистрирайте се ТУК за уебинара още сега, за да запазите своето място!

 

 

 

Курс по Инхалационна анестезия с д-р Питър Кронен

Kronen Announcement-3

Уважаеми колеги,

Инфинита Академия винаги се стреми да споделя с вас най-добрия и ценен опит. Затова се радваме, че успяхме да поканим един от най-високо признатите експерти във ветеринарната анестезиология – д-р Питър Кронен.

За ЛЕКТОРА

Д-р Питър Кронен е лидер в анестезиологията и участва в много световни професионални организации в тази област. Той е дългогодишен преподавател в редица университети в САЩ и Европа, а през 2006 г. съосновава Veterinary Anaesthesia Services International (VAS), с цел международно обучение на специалисти по ветеринарна анестезия и аналгезия, която е първата подобна организация извън САЩ. С много добра комуникация, той успява с лекота да предаде своето know-how, като интересът към обучителните курсове, които провежда, е огромен.

За ОБУЧЕНИЕТО

Нашата цел винаги е да предложим най-добрата теоретична подготовка и практическо обучение на най-високо ниво.

Теория: В курса ще се разгледа  работа с анестезиологична машина, изкуствената вентилация и мониторинг на пациента. Ще бъде детайлно разгледано поставянето на пациента под анестезия, флуидната терапия и кръвно-газовия анализ.

Практика: Изключително важната практическа част и работа с реални пациенти по време на операция ще се проведе в операционна зала на Централна Ветеринарна Клиника. Всеки курсист ще има възможност да работи с анестезиологично оборудване от най-ново поколение. Обучението ще бъде проведено на малки групи от по 4-5 човека. Допълнително ще могат да се правят и упражнения със симулатор. 

 

25.08 VASTA Workshops1

Social event

След обучението на 27.10.2020 г. Инфинита и д-р Питър Кронен имат удоволствието да поканят всички участници в уъркшопа на вечеря/социална среща. Моля, резервирайте и вечерта! 

Кога?

Уъркшопът ще се проведе на 27.-28.10.2020 г.

Къде?

Теоретична част: Инфинита академия, гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 426А, вх. В, ет. 1, офис 1

Виж на КАРТА

Практическа част: Централна ветеринарна клиника, гр. София, ул. „Чавдар Мутафов" 25Б

Виж на КАРТА

ВАЖНО! Обучението ще се проведе на английски език. Всички съпътстващи допълнителни материали ще бъдат на български език.

РЕГИСТРАЦИЯ

Местата в курса са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата.

Можете да се запишете във формата за участие ТУК.

Ранно записване и плащане по банков път до 20.09.2020г. - 1260 лв. с ДДС

Плащане след 20.09.2020 до 20.10.2020 г. - 1400 лв. с ДДС

За плащане по банков път

Основание: Участие курс Инхалационна анестезия <Име на участник>

Получател: Инфинита ООД

Банкова сметка: ПроКредит Банк

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG96PRCB92301040861822

 

 

Инфинита с награда за растеж от Mindray

Award Mindray1

Mindray е един от основните световни производители на ехографска техника и развитие на ехографските технологии, с мрежа от доставчици в над 190 държави в целия свят. Ежегодно гигантът отличава фирмите, допринесли в най-голяма степен за развитието на поверените пазари. 

За четвърти път в своята история Инфинита получава приза Growth Breakthrough Award - отличие за постигнатите резултати. Горди сме с полученото признание, зареждащо ни с допълнителен ентусиазъм да продължаваме да поддържаме постигнатото ниво на обслужване и резултати. 

За тях екипът на Инфинита благодари на всички хуманни и ветеринарни лекари, клиники и болници, които ни се довериха за избора си на апаратура. Благодарим на всички, с които работим от години, и на всички, с които за първи път стартирахме работа през 2019 г. За нас продажбата е една малка стъпка в съвместните ни взаимоотношение. Гаранцията, сервизното обслужаване, уъркшоповете и обученията, които правим в Инфинита Академия, поредиците уебинари и цялостното ни обслужаване са провокирани от всички вас. Вие сте нашият "ключ" към усъвършенстване и ни стимулирате да надскачаме себе си всеки ден. Благодарим! Продължаваме да растем заедно!

 

Коронавирусът - да сме в безопасност зависи от всички нас

КОЛКО ДЪЛГО ЖИВЕЕ ВИРУСЪТ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ И КАК ЕФЕКТИВНО ДА СЕ БОРИМ С НЕГО?

С оглед на отново разрастващата се COVID вълна и на фона на отслабените епидемиологични мерки в страната, считаме че е важно да припомним към какво трябва основно да насочим вниманието си, за да избегнем заразяване. Коронавирусът се предава по въздушно-капков път и именно това го прави толкова опасен. Едно единствено кихане може да произведе до 3000 капки. Те могат да се полепят върху други хора, дрехи и повърхности около тях, а някои от по- малките частици могат да останат във въздуха. Вече имаме значително повече информация за вируса и по-щателни проучвания. Две от най-реномирани издания във Великобритания - New England Journal Medicine (NEJM) и The Lancet публикуват изследвания, засягащи жизнеспособността на SARS-CoV-2 върху различни видове повърхности.

И при двете проучвания вирусът е изследван при стайна температура. Пробите се събират през различни интервали от време, които след това се използват за изчисляване на количеството жизнеспособен вирус. Имайте предвид, че при различни условия на околната среда виталността на вируса може да варира.

Колко време живеят вирусите на различните повърхности и защо е важна ежедневната дезинфекция?

Picture BG

Пластмаса
Много от предметите, които използваме в ежедневието си, са направени от пластмаса: опаковани храни, бутилки, кредитни карти, детски играчки, компютърни клавиатури и мишки, дръжки на прозорци, ключове за осветлението и много други.
Изследванията на NEJM откриват вируса на пластмасата до 3 дни, а Lancet дори до 7 дни.

Хартия
Хартията е вторият най-често срещан продукт в заобикалящата ни среда. Канцеларски материали, хартиени кърпички, тоалетна хартия, вестници и списания, банкноти и т.н.
Според проучванията жизнеспособността на вирусите е до 4 дни.

Стъкло
Някои примери за стъклени предмети, които докосваме всеки ден, включват: прозорци, огледала, смартфони, стъклени чаши и бутилки и др.
От Lancet установяват, че нито един вирус не може да бъде открит на стъклени повърхности след 4 дни.

Метал
Сред предметите от различни метали (алуминий, неръждаема стомана, мед, злато и сребро и др.), които използваме всеки ден, са: прибори за хранене, дръжки на врати, ключове, монети, съдове за готвене, бижута, хладилници и т.н.
От 3 до 7 дни може да се задържи вируса по металните повърхности, сочат изследванията. При медните губи своята виталност по-бързо, едва след 4 часа.

Картон
Картонени повърхности, с които можете да влезете в контакт често, са кутии за доставка на храна, доставка на стоки с куриер, новозакупени стоки и т.н.
Проучването NEJM установява, че не може да се открие жизнеспособен вирус на картон след 24 часа.

Дърво
Дървените предмети, които намираме в домовете си, често са столове и маси, мебели, плотове и др.
Изследванията показват, че жизнеспособен вирус не може да бъде открит върху дървени повърхности след повече от 2 дни.

За да се предпазим от заразяване носенето на маска не е достатъчно. За овладяването на епидемията ключови са ежедневната хигиена и дезинфекция и това зависи от всички нас.


Ефективна дезинфекция
Изследванията показват, че коронавирусите могат да се инактивират в рамките на минута, като се дезинфекцират повърхности с 62-71% алкохол или 0,5% хлорид на водороден прекис или белина, съдържащи 0,1% натриев хипохлорит. По-високата температура и влажността също водят до това, че други коронавируси умират по-бързо , въпреки че изследванията показват, че свързан коронавирус, който причинява Sars, може да бъде убит при температури над 56 ° C.

Информацията и знанието са сила! Нека бъдем здрави и отговорни!


Източници: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext
https://www.epa.gov/coronavirus/disinfectant-use-and-coronavirus-covid-19

 

Обучителен уебинар за ветеринарни лекари по Ехокардиография (Echocardiogram Ultrasound)

След първите два изключително успешни уебинара от поредицата

Mindray Vet Solutions сме щастливи да обявим следващото събитие -

Echocardiogram Ultrasound.

Обучението ще засегне кардиологичния аспект на ветеринарната ехография, различни работни режими (B-mode, M-mode и Doppler PW/CW), ще бъдат разгледани и интересни клинични случаи.

 Водещ лектор ще бъде Dr. Sara Heine. Д-р Сара Хайне е опитен ветеринарен лекар, която в своята практика широко застъпва използването на ехографа и работи за усъвършенстване на техниките за получаване на отличен ултразвуков образ.

Обучението ще се проведе онлайн на

04.06.2020 г. от 10:00 до 12:00 часа и е напълно БЕЗПЛАТНО

Ако предишните уебинари са били полезни за вас или искате да научите още нещо интересно в областта на кардиографията, ще ви очакваме. 

Местата са ограничени, затова гарантирайте своето място в уебинара, като се запишете още сега на https://bit.ly/36F7SyU или сканирайте QR кода по-долу. 

Vet Cardio Picture1

 

Важно! Уебинарът ще бъде на английски език.

Глобален диалог: 5 въпроса и отговора за ултразвук на бял дроб при пациенти с COVID-19

 

Глобален диалог: 5 въпроса и отговора за ехография на бял

дроб при пациенти с COVID-19

A Global Dialogue: 5 Q&A about Lung Ultrasound on COVID-19 Patients

 

Каним Ви на първия EU Live Webinar (ще се проведе на английски език), който представлява задълбочен диалог и интерактивна дискусия относно използването на ултразвук на белия дроб за диагностициране и проследяване на COVID-19 инфектирани пациенти. Онлайн диалогът ще се проведе на следните теми:

 • Уместност на ултразвука на белите дробове в диагнозата и неговата роля сред наличните диагностични образни методи
 • Организиране на ултразвуково изследване при диагностика и проследяване на COVID-19
 • Основен набор от умения, необходими за диагностика и лечение на пациенти с COVID-19
 • Ролята на ултразвука при проследяване на пациенти: усъвършенстван стетоскоп?
 • Трябва ли само белите дробове да се оценяват чрез ултразвук?

 Възползвайте се от шанса си да се присъедините към глобалния диалог, като се

регистрирате сега!

6-ти май, 2020 (сряда)

13:30-15:00 (българско време)

EU Live Webinar-1 

Присъединете се (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1FzX5I8FSRKsC_bv_byldg)

Броят на местата е ограничен и се разпределя по реда на регистрация. Всички регистрирани участници ще получат достъп до записания уебинар, ако максималният брой участници бъде надвишен.

Нуждаете се от повече информация за COVID-19 и ултразвук на белия дроб? Кликнете, за да научите повече на нашия сайт.

 

 

 

Кислородна терапия и COVID-19

Oxy-1

Понастоящем няма ваксина за предотвратяване на коронавирусната инфекция COVID-19, но някои антивирусни мерки показват много добри резултати.

Вирусът се разпространява главно от носа или устата на заразен човек, като навлиза през очите, носа или устата. Ранните симптоми включват температура, кашлица и задух. Те се появяват от 2 до 14 дни след излагане на вируса. Също като при други респираторни заболявания, COVID-19 обикновено засяга носа, трахеята и белите дробове. Тежестта на COVID-19 варира от леки или без симптоми до тежки или понякога фатални заболявания.

Някои хора могат да имат само леки респираторни симптоми, докато при други се развива двустранна пневмония. Една част от заболелите развиват тежко увреждане на белите дробове, застрашаващо живота, а при преживяване, с последици за цял живот.

Няма ефективни терапевтични практики или ваксини за новия вирус и затова лекарите в отделенията за интензивно лечение най-често прилагат лечение с кислород, за да поддържат пациентите живи достатъчно дълго, за да могат телата им да се преборят с инфекцията и да възстановят белите дробове, увредени от пневмонията .

Когато белите дробове са атакувани от вируса , снабдяването на достатъчно кислород в кръвта на пациентите е затруднено и се нарушава нормалната функция на редица органи - бъбреците, черния дроб и сърцето и се развива остър респираторен дистрес синдром (ARSD).

ARSD предизвиква допълнително увреждане на белите дробове, което води до излив на течности от малките кръвоносни съдове в белите дробове. Течността се събира във въздушните торбички на белодробната тъкан - алвеолите. Това затруднява а трансфера на кислород от въздуха към кръвта и предизвиква хипоксия или т.н. задух.

Скорошно проучване при 138 пациента, хоспитализирани за COVID-19, установи че затруднения в дишането започват 5 дни след първите симптоми. ARDS се развива средно 8 дни след появата на симптоми.

Лечението на ARDS включва допълнителна кислородна и механична вентилация, с цел да се вкарва повече кислород в кръвта.

Рискови групи

Хора с респираторни проблеми са сред най-застрашените групи, тъй като намалената функция на белите дробове прави развитието на COVID-19 много бързо. Има и фактори, които потискат защитните механизми на дихателната система и предразполагат развитието на остри респираторни заболявания, сред които:

 • тютюнопушене
 • злоупотреба с алкохол
 • хронични заболявания
 • аномалии на дихателните пътища
 • алергични заболявания.

Oxy-2

Кислородна терапия

Кислородните терапии са ефективни при лечението както на първичната инфекция, така и на каскадните вторични предизвикателства, свързани с имунният отговор на организма, към коронавируса.

Кислородната терапия не е новост. Използвана е като ефективно лечение при предишни пандемии, като тази от Испански грип през 1918г. , като се приема, че само за първите 25 седмици от пандемията жертвите са около 25 милиона. В България общия брой на жертвите е около 80 000.

Смъртта тогава е причинена предимно от пулмонална инфекция, придружена от хипоксия и отказ на белите дробове. Първото приложение на кислородна терапия върху жертва на испански грип вероятно е при пациент в Съединените щати, през 1918г. Тогава , в кабинета на д-р Орвал Кънингам колега на лекаря води свой умиращ приятел, заразен с испански грип. Пациентът е посиняващ, почти мъртъв. Само след едночасова терапия със сгъстен въздух при 1,68 атмосфери, пациентът изпитва подобрение. С допълнителна терапия следващите 3 дни той е възстановен напълно. По този начин са излекувани и други пациенти след това.

Въпреки че има разлики между испанския грип и COVID-19 вируса, основната патология е в белите дробове. Днешната смъртност, предизвикана от коронавирус, се дължи на белодробна инфекция и дихателна недостатъчност, следствие на липсата на кислород. За разлика от днес, по време на пандемията от 1918 г. кислородната терапия не е била широкодостъпна.

oxy-3

Кислородната терапия чрез използването на кислороден концентратор в домашни условия е подходяща и силно препоръчителна за хора с астма и ХОББ, както и за други застрашени групи. Тя може да облекчи състоянието и да намали риска от болничен престой, непрепоръчителен в настоящата епидемилогична ситуация. Във въздуха кислородът е около 21%. Кислородният концентратор осигурява кислород за дишане с висока степен на пречистеност - 93%±3%.

Повече информация за характеристиките на кислородните концентратори можете да видите тук.

 

Как можем да разберем до каква степен е наситена с кислород нашата кръв?

 

Най-лесният начин за измерване на сатурацията (процентът кръв, обогатена с кислород в тъканите) дори в домашни условия е чрез пулсова оксиметрия. И по-конкретно — измерва какъв процент от хемоглобина (протеинът в кръвта, пренасящ кислород) е наситен с кислород.

Oxy value1

Нормални стойности:

Нормалните стойности на SpO2 (кислородна сатурация на артериална кръв) при пациенти без белодробна патология варират между 95 и 99% при възрастен човек, 92-95% при бременни жени. 

Венозната кръв съдържа по-малко кислород и затова нейната сатурация е около 75%.

Отклонения от нормата:

Ако кислородната сатурация е 94% или по-малко, пациентът е в хипоксия и трябва бързо да се вземат мерки.

Сатурация под 90% се счита за спешно състояние, а при деца - под 94%.


Повече информация за характеристиките на пулсоксиметрите можете да видите тук.

 

Източници:

aha-hyperbarics.com

who.int

framar.bg

Ехографски решения Mindray срещу COVID-19

Новопоявилата се епидемична пневмония, причинена от нов тип коронавирус (COVID-19), се превърна в най-съществения фокус на общественото внимание по света. Необходимостта от качествени медицински изделия също нараства. Като компания със солиден опит в областта на медицинската апаратура, Mindray отговори на търсенето на решения за бърза диагностика на заболяването.

Pic1

Борбата срещу коронавируса на предната линия се нуждае от силната подкрепа от тила. Динамичната обстановка изисква ефективна координация по веригите на доставки, производството, логистиката, доставката, инсталацията и обученията, за да осигури непрекъснат работен процес. Срокът на доставка на техника е критичен, затова се гордеем, че нашите партньори от Mindray използват всички средства за доставка на ехографи. И няма как да бъде по друг начин, когато говорим за човешки животи.

Pic1 а

 

Pic1 b

 

 

1. Ултразвукът може значително да подобри скоростта на успешните спасявания

През последните няколко десетилетия се наблюдава увеличение на употребата на ултразвуково изследване, особено в отделенията за интензивно лечение и отделенията за спешна помощ. Понастоящем се използва най-често в отделенията за интензивно лечение и спешните отделения за бързо разпознаване и диагностициране на пациенти преди започване на планове за лечение.

2. Ултразвукът може ефективно да намали възможността от кръстосана инфекция

При пациенти пневмония, ултразвукът може да се използва в карантинното отделение или в отделението за интензивно лечение, за да се намали експозицията на рентгенови лъчи. Възможността за цялостна дезинфекция на апарата може ефективно да намали потенциалната честота на кръстосана инфекция от пациент към пациент или от пациент към лекар.

3. Ултразвукът може ефективно да намали работната интензивност на лекаря

За нови пациенти с коронавирусна пневмония, ултразвукът може частично да замени рентгенография / КТ или други инвазивни процедури.

4. Ултразвукът може да подобри диагнозата и нивото на лечение на критични грижи в отделения / болници директно

В световен мащаб е възприето, че ултразвуковото оборудване е сред най-необходимите в реанимация. Той може да помогне на лекарите за диференциална диагноза на дихателна недостатъчност, управление на дихателните пътища / кръвообращението, съдов достъп, оценка степента на остър респираторен дистрес синдром (ARDS), насочване на диагнозата и лечение на сърдечен арест, дори ръководство за намиране на причината за треска. В допълнение на диагностичните ползи, ултразвукът може също да намали радиационните и медицинските разходи.

Pic2

TE7 ACE

Специализирано решение за реанимация и хирургия

Препоръчва се за: Интензивно отделение / Спешно отделение / Карантинно отделение / Карантинна операционна зала / Клиника по заразни болести

Pic3

Акценти на продукта:

Превъзходно качество на изображението - авангардна технология за бърза и точна диагностика

Пълно решение за дезинфекция: Специализиран екран без разстояние между частите, осигуряващ висока химическа устойчивост и широк спектър на съвместимост с дезинфектанти.

Безопасност: iVocal гласова операция за безконтактна процедура, избягвайте кръстосано замърсяване.

Готов за грижа по всяко време: 3 секунди бързо зареждане, 22 часа в режим на готовност с 2+ часа батерия за извънредни ситуации.

Инструменти за визуализация на изображения: оборудван с професионален режим за изследване на бял дроб и функции за сърдечно-съдова оценка като Smart VTI, Smart B-line, Auto EF, TDI и др

Повече информация за функционалностите на ТЕ 7 можете да видите тук

M9

Най-доброто от производителност и преносимост за отделенията по реанимация

Препоръчва се за: Интензивно отделение / Спешно отделение / Карантинно отделение / Клиника по заразни болести

Pic4

Акценти на продукта:

Платформа mQuadro с трансдюсери “Single crystal” за прецизна диагностика.

Интелигентни: Интелигентните измервания с автоматична оптимизация осигуряват уверена ефективна оценка.

Готови за действие: Бързо стартиране.

Дълга продължителност: 30 минути зареждане, 4 часа работа на батерията.

Безопасност: Основно устройство с магнезиева сплав и SSD твърд диск за надеждност.

Инструменти за визуализация на изображения: Изключително качество на изображенията и iNeedle насочваща интервенционна процедура и ECMO, CRRT подготовка.

Повече информация за възможностите на М9 можете да видите тук

 

Серия M - Достъпни и бързи

Препоръчва се за: Реанимация / Карантинно отделение / Карантинно-радиологично отделение

Pic5

Акценти на продукта:

Стабилност: Над 10 000 инсталации по целия свят доказаха своята стабилност.

Достъпни: Висока производителност с бюджетна конфигурация.

Универсалност: Всички налични функции за различни клинични приложения.

Инструментариум за визуализация на изображения: Интервенционални процедури с ръководството за биопсии - iNeedle.

 

Серия DC

Прецизно изображение за всички изисквания за диагностика

Препоръчва се за:

Реанимация / Карантинно отделение / Карантинно-радиологично отделение

Pic6

Акценти на продукта:

Изключителна платформа: X-insight решение предлага всеобхватно и посветено ултразвуково изживяване с ефективност.

Превъзходна производителност на изображенията: Sibgle crystal трансдюсерис технология ComboWave дават възможност за яснота.

Улеснена работа: iTouch, Smart Track, Smart Calc инструментариите спестяват на лекаря ценно време.

Безопасност: Възможност за пълна дезинфекция, подходящ за болнична употреба.

Повече за DC моделите можете да видите тук.

 

Серия Resona

Нова вълна в премиум диагностичния ултразвук

Препоръчва се за:

Реанимация / Карантинно отделение / Карантинно-радиологично отделение

Pic7

 

Акценти на продукта:

Интелигентност: Революционната система ZST + осигурява невиждани до сега сонографски находки и поставя нов стандарт в ултразвуковото изображение.

Яснота: Трансдюсери Single crystal с динамично пикселно фокусиране и iFusion - иновативната и ексклузивна технология на Mindray за компенсация на смущенията, причинени от дишането на пациента.

Многофункционални: Професионалните инструменти предоставят нови възможности в клиничните изследвания и диагностика: V-Flow, RIMT и Sound Touch Elastography и др.

Ефективност: Мощна работа, базирана на жестове, автоматични изчисления с един бутон водят до ефективно потребителско изживяване, намалява времето за контакт за безопасност на оператора и удовлетворение на пациента

Безопасност: Съвместимо решение за дезинфекция за болнична употреба

Повече за решенията при този изключителен модел можете да видите тук

COVID-19 Споделен опит от епицентъра на заразата за лечение и превенция

Уважаеми колеги,

Разпространението на COVID-19 в световен мащаб е изключително бързо. За да помогнат, нашите китайски партньори от Mindray инициираха поредица от уебинари на тема „Китай със света: диалози на експерти за COVID-19“, в които китайски специалисти споделят допълнителен опит от първа ръка за борбата с COVID-19. Споделяме с вас възможността всеки да получи повече информация и факти за това заболяване, неговата превенция и ефективно лечение. Надяваме се, че техният опит ще помогне на медицинската общност в България да работи заедно и още по-успешно срещу COVID-19.


Линк към уебинара: https://bit.ly/395B7dM 

ЛекториЛинк към уебинара: https://bit.ly/38YffkF

Програмата (времето е +8 GMT, за България начален час 14:00 часа)

Лектори

 

Още статии ...

 1. Приложение на ехограф за COVID-19 диагностика
 2. COVID -19 - безплатни уебинари за навременна диагностка
 3. Ехография на коремна кухина за ветеринарни специалисти - основен курс
 4. Ехография на коремна кухина за ветеринарни специалисти - основен курс (2)
 5. Tips&Tricks за 2D, 3D, 4D и Доплер изследвания при АГ
 6. Международно представяне на д-р Родина Несторова
 7. Първи триместър на бременността - двудневен обучителен курс
 8. НОВОСТИ ОТ MINDRAY
 9. Технологиите Mindray със значителен принос в АГ и гинекологията, признат от световни експерти
 10. Инфинита издаде нов специализиран каталог с медицински изделия за Кардиология
 11. АГ специалисти се обучаваха на NST и Доплер технологии в пренаталната диагностика
 12. Инфинита представя специални предложения из страната на медицинските събития през юни
 13. Инфинита участва на Булмедика с разширено портфолио медицински изделия
 14. Практически курс: Доплерова диагностика и фетална кардиотокография в трети триместър
 15. Нова версия на премиум ехографа М9 разширява приложенията за ултразвуковата диагностика с преносимия ултразвуков апарат с размерите на лаптоп
 16. Във Виена запленени от революционната ZONE Sonography® техология, обърнала представите за ултразвукова диагностика
 17. Първият в България революционен модел ехограф Resona 7 е инсталиран и работи успешно
 18. Инфинита е официален представител на Sony Medical за България
 19. Специална цена за фетален монитор BISTOS 350L с безплатна втора сонда за близнаци
 20. Как третирате кожни лезии и образувания? - Предимства на кро-хирургията

Страница 1 от 3