Медцински електронен магазин Инфинита

Актуални новини

Онлайн обучение по ехография по време на 37-мата Национална среща на АСМБ

Тази година беше свързана с много предизвикателства. Едно от тях беше обучението на всякакви нива. Със ситуацията по отличен начин се справиха колегите от Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ). 37-мата Национална среща се проведе изцяло в онлайн платформите, включително всички уъркшопи и курсове, при стриктна организация

В изданието Инфинита се включи безвъзмездно с два ехографски курса. Благодарим на д-р Кирил Ангелов, който прие предизвикатекството заедно с нас.

Горди сме, че можем да допренесем за обучението на бъдещите медици. 

DrAlexanderGrozdevInfinita Certificate 37 NGA AMSB