Медцински електронен магазин Инфинита

Актуални новини

Практически курсове по коленна хирургия

 

Workshop BAVOT TPLO 17-18.09.22 mailing

 

Инфинита Академи и Българската Асоциация по Ветеринарна 

 

Ортопедия и Травматология

 

представят  Практически курс по Хирургия на коляното

 

Курсът се фокусира върху диагностиката и лечението на две често срещани патологии на коляното при дребните животни - луксация на патела и увреждане на предната кръстна връзка.

Курсът се състои от четири части, организирани като две различни събития, с интервал от около 4 месеца. Първите две части са въведение по темите, вторите части засягат по детайлно TPLO  техниката и по-сложни оперативни техники за пателарна луксация.

 • Подход към луксация на патела - основни техники - част I - 17 септември  2022
 • Въведение TPLO-част I - 18 септември 2022
 • Корективни остеотомии при  луксацията на пателата - част II - първо  тримесечие 2023
 • TPLO техника - напреднали - част II - първо тримесечие  2023

Цели на обучението

 • Разпознаване на нормалната анатомия и функция на коленната става и етиопатогенезата на пателарната луксация и увреждането на предната кръстна връзка.
 • Разпознаване на клинични и радиографски методи за диагностициране им.
 • Изучаване и прилагане на различните методи за лечение при пателарната луксация, според клиничната степен на анатомичната конформация.  
 • Придобиване на практически умения за лечение на луксация на пателата чрез рутинна техники - транспозиция на тибиалния гребен и трохлеопластика (част I) и по-сложни процедури като дистална феморална и проксимална тибиална остеотомия (част II).
 • Придобиване на практически умения за извършване на TPLO техника- златния стандарт за лечение на скъсване на предна кръстна връзка.
 • Разпознаване на рисковете и потенциалните интраоперативни усложнения, свързани с хирургичните техники.
 • Разпознаване и изграждане на стратегии за лечение на най-честите интра-оперативни и пост-оперативни  усложнения при тези хирургични техники. 

За кого е подходящ курсът?

 • Модулният курс е подходящ за ветеринарни лекари с базисен опит в областта на ортопедията - необходими са минимум познания и умения във фиксацията на фрактури. 
 • Присъствието в част I е задължително за участие в част II.

Програмата

Program Пателарна луксация

 

Program TPLO

 

Лектори:

Д-р Димитър Димитров, Д-р Владислав Златинов, Д-р Симеон Пачев-младши, Д-р Иван Калмуков, Д-р Влади Кирилов, Д-р Цветан Иванов, Д-р Светослав Христов

Място на провеждане

Всички обучения ще се проведат в центъра на обучения Инфинита Академи. 

Адрес: гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов №127

>> за да видите на карта, кликнете ТУК<< 

Такса за участие

 • Подход към луксация на патела - основни техники - част I - 1250 лв. с ДДС
 • Въведение TPLO-част I -  1250 лв. с ДДС

При записване и плащане на първите две части ще имате 10% отстъпка от таксата.

ИЛИ 

15% отстъпка   за всички членове на БАВОТ, платили членски внос за 2022 г. , която не се комбинира  с други отстъпки обявени по -горе. 

Регистрация

Местата за всеки от курсовете са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата.

 рег-01