Медцински електронен магазин Инфинита

Актуални новини

Уъркшоп Артериална хипертензия при КТ и КЧ

Blood1

Повече за курса

Курсът е предназначен за ветеринарни лекари и стажанти с или без опит в артериалната хипертенция при кучета и котки.
Целта на курса е запознаване с различни похвати за измерване на кръвното налягане при КТ и КЧ, етиология за хипертенцията, таргетни органи и лечение. Ще бъдат представени основни теоретични познания в различни аспекти на хипертензията, както и практични умения при работа с апаратура и реални пациенти.

Лекторите

Blood04Христина Шукерова е главен лекар в Централна ветеринарна клиника с профил Вътрешни болести, Кардиология, Ехография и Ехокардиография. От 2011 до 2022 посещава множество стажове, конгреси и практически обучения - основно в областта на Образна Диагностика и Кардиология, като след 2012 е и инструктор в повечето от тях. Съорганизатор във всички конгреси на БАВК през годините.

Blood05Д-р Лилия Михайлова е член е на Британската асоциация на ветеринарните лекари (RCVS) и един от съоснователите на Българската асоциация по ветеринарна кардиология в България. Има интереси в областта на кардиологията, респираторните заболявания, ендоскопия и лапароскопия, мекотъканна хирургия и гръдна хирургия, екзотични животни. Работи основно в България и Англия.

Blood06Д-р Гергана Георгиева е един от лекарите в екипа на Централна ветеринарна клиника, с огромен опит в областта на Вътрешните болести, Спешна медицина, Болестите при гризачи, Офталмология, Клинична патология, Хематология и Цитология.

Blood07Д-р Валентин Златанов е част от екипа на Централна Ветеринарна Клиника от създаването й през 2010г. Той има професионална насоченост в областта на Кардиологията и Образната диагностика. Член е на БАВК от 2013г. до днес. Има клиничен интерес при кардиологични пациенти с придобити заболявания, особено при котки с Кардиомиопатия и Хипертиреоидизъм, Вътрешни заболявания и Коремна ехография. Участва както нструктор в обучителните курсове по ехография.

Програмата

Blood02

Такса за участие и регистрация

Такса

Таксата за участие е 720 лв. с ДДС, от които 420 лв. платими по банков път в 5-дневен срок от получаване на фактурата.
Останалите 300 лв. с ДДС ще бъдат заплатени от Ceva срещу поръчка на кардиологични продукти на съответната стойност.

Места в курса

Местата в курса са 20 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащане на таксата.Заплатената сума не подлежи на възстановяване.

Място на провеждане

Обучението ще се проведе в Инфинита Академи на адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. Генерал Александър Суворов №127, тел. 0886 666 399 или 0878 841 474.

Карта 

Blood03