Медцински електронен магазин Инфинита

Актуални новини

Анестезиология и контрол на болката

Workshop Anaesthesia Web

Кратка информация за курса

Курсът е предназначен за ветеринарни лекари, стажанти или техници без опит или с минимален такъв в анестезията на кучета и котки.
Целта на курса е запознаване с безопасни и лесноприложими похвати при седацията и общата анестезия на пациентите в ежедневната клинична практика, придобиване на увереност за използването им в клиничната практика. Ще бъдат представени основни теоретични познания в различни аспекти на анестезиологията, както и практични умения при работа с апаратура и реални пациенти под обща анестезия.

Лекторите

Workshop Anaesthesia Lecturers

Програмата

Workshop Anaesthesia Programme A4 program copy

Такса за участие

Цената на курса е 1250 лева с ДДС при записване до 01.11.2022г. или 1500 лева с ДДС до 07.11.2022г., платими по банков път след получаване на проформа фактура.

Регистрация

Местата в курса са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащането на такса до 72 часа от получаването на проформа фактура. Заплатената сума не подлежи на възстановяване. 

Workshop Anaesthesia reg