Медцински електронен магазин Инфинита

Актуални новини

Анестезиология и контрол на болката. Вентилация

Workshop Anaesthesia FB mailing

Кратка информация за курса

Курсът е предназначен за ветеринарни лекари, стажанти или техници без опит или с минимален такъв в анестезията на кучета и котки.
Целта на курса е запознаване с безопасни и лесноприложими похвати при седацията и общата анестезия на пациентите в ежедневната клинична практика, придобиване на увереност за използването им в клиничната практика. Ще бъдат представени основни теоретични познания в различни аспекти на анестезиологията, както и практични умения при работа с апаратура и реални пациенти под обща анестезия.

Курсът ще бъде разделен на две части - основна двудневна и еднодневна, по време на която ще можете да се запознаете с приложенията на механичната вентилация и практическото им приложение. 

Лекторите

Workshop Anaesthesia Lecturers

Програмата

 Workshop Anaesthesia A4 program A4 program

Workshop Anaesthesia A4 program-10

Такса за участие

Цената на курса е 1250 лева с ДДС за основния двудневен модул, а за модул вентилация е 450 лв. с ДДС. при записан заедно с основния курс или 650 лв. с ДДС при записан самостоятелно, платими по банков път след получаване на проформа фактура. 

Регистрация

Местата за всеки от модулите са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащането на такса до 72 часа от получаването на проформа фактура. Заплатената сума не подлежи на възстановяване. 

Workshop Anaesthesia reg