Медцински електронен магазин Инфинита

Актуални новини

Уъркшоп Основи на абдоминалното ехографско изследване

 

Workshop Abdominal Ultrasound FB Web

Кратка информация за курса:
Курсът "Основи на абдоминална ехография" има за цел запознаване с основните похвати свързани с ултразвуковата диагностика, усвояване скрининговите методи за разпознаване на най-честа абдоминална патология и изграждане на ориентация за използване на многосрезов скрининг. В курсът ще има както теоретична, така и практична част, което позволява уверено и спокойно използване на В-mode, запознаване и насоки за боравене с Colour Doppler, придобиване на основни познания за високоспециализираните изследвания, използвани в модерната гастроентерология.

За кого е подходящ курсът?
Курсът е подходящ, както за лекари, които използват абдоминалната ехография в своята практика, така и за стажанти, с по-малък опит. 

Кога и къде ще се проведе курсът?
08 юни 2023 г.
Инфинита Академи 
София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. Генерал Александър Суворов №127 (карта)

Лекторите:

CV

Програма:

Wokrshop Abdominal Program-210x130mm

Такса за курса:
Таксата за курса е 490 лева с ДДС, платими по банков път, след получаване на проформа фактура. Местата в курса са 16 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса. Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащането на такса до 72 часа от получаването на проформа фактура. Срокът за регистрация е 05 юни 2023 г. Заплатена сума не подлежи на възстановяване.

 

 

Workshop Abdominal Button