Медцински електронен магазин Инфинита

Актуални новини

Абдоминална eхография - от B-mode до КУЕ и еластографията

Workshop Abdominal-final linkedin eventready

Кратка информация за обучението:

Курсът "Aбдоминална ехография - от B-mode до КУЕ и еластографията" има за цел запознаване с похватите свързани с ултразвуковата диагностика, усвояване скрининговите методи за разпознаване на най-честа абдоминална патология и изграждане на ориентация за използване на многосрезов скрининг. В курсът ще има както теоретична, така и практична част, което позволява уверено и спокойно използване на В-mode, запознаване и насоки за боравене с Colour Doppler, придобиване на познания за високоспециализираните изследвания, използвани в модерната гастроентерология.

За кого е подходящо обучението?
Курсът е подходящ, както за лекари, които използват абдоминалната ехография в своята практика, така и за стажанти, с по-малък опит.

Кога и къде ще се проведе курсът?
29 - 30 спетември 2023 г.

Инфинита Академи
София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. Генерал Александър Суворов №127 (карта)

Лекторите:
CV

Програма:
Workshop Abdominal-final-Program Program

Такса и условия за регистрация:
Таксата за регистрация за един ден е 398лв с ДДС., стандартната такса за регистрация за 2 дни е 690 лв с ДДС,  платими по банков път, след получаване на проформа фактура.

Местата в курса са 20 и регистрираните след запълване на броя участници няма да бъдат включени в курса.
Мястото е гарантирано само след регистрация и заплащането на такса до 72 часа от получаването на проформа фактура.
Крайният срок за регистрация е 22 септември 2023 г.
Заплатена сума не подлежи на възстановяване.

Workshop Abdominal-final Button