Медцински електронен магазин Инфинита

                                 z 6     bcf     imec8      vet rengen

                         Ехографи            За едри животни           Монитори             Рентгени

                      SK600I    1E    hyLed6    

                         Инфузомати         Електрохирургия      Осветление                  

                      vet instr    eickemeyer    buton - programa IVET

                        Инструменти           Оборудване            Вет. софтуер