Медцински електронен магазин Инфинита

 Рентгеновите генератори могата да бъдат изпълнени в стационарен вариант с подвижен плот

4003-s  4000image2  8000image2s

 

или компактен портативена вариант за работа на терен

equinecropped  jstandforweb

В зависимост от получаването на изображението, апаратите могат да се разделят на няколко категории:

1. Аналогови - рентгеновите лъчи се проектират на рентгенова плака която трябва да бъде проявена след експозицията. Тук предимство е по-ниската цена, но процеса на проявяване изисква допълнително оборудване и отнема известно време.

cassettes template2s     xrayfilmprocessor

2. CR - Тук в касетата се поставя специално фосфорциращо фолио, което се йонизира от ренгеновите лъчи и след това се "сканира" в специално четящо устройство, което преобразува образа в цифров формат. Като след цифровизацията е възможно да бъдат правени корекции върху образа.

изтеглен файл 1      c3  

3. DR - Това е най-съвършенният тип цифровизация. Образа се проектира върху специален сензор от който директно се полъчава цифров файл. Предимствата при този процес са липсата на допълнителни манипулации и процеси, както и по-високото качество на образа.

7000200  celsiumpanel 1